EVROPÆ TABVLA VIII

EVROPÆ TABVLA VIII

EVROPÆ TABVLA VIII
Wenecja 1598 (1599)

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)
Münster Sebastian (1489-1552)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Rosaccio Giuseppe (Gioseffo) (ca. 1530-1620)
Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)
Sessa Melchior (XVI w.)

00387-36882-b 00387-36882-a

Skala 1:9000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

GEOGRAFIA  DI  CLAVDIO TOLOMEO  ALESSANDRINO,  Tradotta di Greco nell’ Idioma Volgare Italiano  DA GIROLAMO RVSCELLI,  Et hora nuouamente ampliata  DA GIOSEFFO ROSACCIO,  … [et] Tauole di Rome, che nelli stampati altre  volte non erano, haunendo etiandio poste ŕ i lor loughi le Tauole  vecchie, che prima confusamente giaceuano,  … IN WENECJA, MDXCVIII  Appresso gli Heredi di Melchior Sessa.

Do wydania tej, jak i innych map z weneckiego wydania Geografii… Ptolemeusza z roku 1598 użyto płyt wykonanych do wydania edycji z 1562 roku, wprowadzając nieliczne zmiany. Wydanie to powtórzono bez zmian w roku 1599. Na N poza odciskiem płyty: „Della Geografia di Tolomeo„, „Libro Terzo.„, numer strony. „53„. Na E: „Parallelus 21 Per Thylen„, „Paral. 20.„, „Paral. 19.„, „Paral. 18.„, „Paral. 17.„, „Paral. 16.„, „Paral. 15.„. Na SE pod ramką ołówkiem: „1598”. Na odwrocie na W tekst: „Della Geografia di Tolomeo  IL SITO DELLI  GIACIGI METANASTI.  Tauola Nona d’Europa....Sette Castelli… …Danubio Istro.”, „Il”, na S: „Libro Terzo.  TAVOLA OTTAVA  D’EVROPA ANTICA,  Nella quale si… …Tazo, Tabana”, „52„. Na SE: „R  2”, ołówkiem: „Ptolemy ¦ 1561-1598”, na NE: „M brak”.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa.

Hydrografia:  rzeki

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje. Osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′

Ramka:  zwykła (w rogach ramki litera „G”)

Format:  r: 192+250×182, p: 192×265, a: 241×330

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00387-36882