EVROPÆ TABVLA VIII

EVROPÆ TABVLA VIII

EVROPÆ TABVLA VIII
Wenecja 1574

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)
Malombra Gio. (XVI w.)
Münster Sebastian (1489-1552)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)
Giordano Ziletti (XVI w.)

00385-36880-b 00385-36880-a

Skala 1:8000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

La Geografia  di Clavdio Tolomeo  Alessandrino,  già tradotta di Greco in Italiano, da M. Giero. Rvscelli:  [et] hora  in questa nuova editione da M. Gio. Malombra  ricoretta… In Venetia, Appresso Giordano Ziletti MDLXXIIII. In Venetia 1574 G. Ziletti.

Mapa pochodzi z trzeciego włoskiego wydania Geografii… Ptolemeusza (autorem pierwszego był F. Berlingheri, drugiego P. A. Mattioli), tłumaczonego przez G. Ruscelli’ego, wydanie to zawiera 27 map ptolemejskich i 37 „nowych”. Prawie wszystkie są kopiami map przygotowanych przez G. Gastaldiego do wydania z roku 1548. G. Gastaldi był jednym z najznakomitszych geografów i kosmografów XVI wieku. Wydanie to było opracowane przez G. Malombra. Jest to ósma z kolei „stara” mapa opracowana na podstawie informacji z dzieła Cosmographia S. Münstera wydanego w Bazylei w 1544 r.W rogach mapy: „G”. Na odwrocie tekst, na E:”D’EVROPA  OTTAVA TAVOLA.  ANTICA. LOTTAVA… …15.Oriente„, „6   I„, na W (tytuł obcięty): „SARMATIA D’EVROPA  Il parallelo… …GAZARIA.„.

Znak wodny:  ryba

Rzeźba:  kopczyki

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, opisane graficznie między ramkami co 10′.

Ramka:  trapezoidalna

Format:  r: h=184,195×260, p: 193×265,a: 202×285

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00385-36880