Europa Wschodnia i Pd-Wschodnia

DWINA FLVVIVS

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)Amsterdam 1662

00564-11897-a-ico00564-11897-b-ico

  

Skala 1:1000000; skala przybliżona

Miedzioryt kolorowany, mapa wodna

(Atlas maior sive cosmographia Blaviana... Amstelodami 1662?)

Mapa rzeki Dwiny, od źródeł do Archangielska pochodzi prawdopodobnie z atlasu Blaeu'a. Mapa składa się z trzech części, na NE wizerunek grupy łosi, na SE pusty kartusz. Na odwrocie na E tekst: "DWINA ¦ FLVVIVS.", numer strony: "39", na SE: "Russia", "P", na NE ołówkiem: "1662 ¦ or DUINA ¦ 760 miles from ¦ Cresnowitz to ¦ Archangielsk".

Znak wodny:  BI

Osiedla:  kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, wybrzeża

Ramka:  pojedyncza

Format:  r: 424x538, p: 429x541, a: 510x609

Kolekcja:  MPR

Nr katalogu CRP: Fax00564-11897