Europa Wschodnia i Pd-Wschodnia

ILLYRICVM ¦¦ IOAN. SAMBVCVS ¦ ORTELIO SVO, S. ¦ Mitto hanc quóque tabellam qua ¦ neceßaria confinia Pannoniæ de:¦clarantur, fluuiorum & aliquot lo:¦corum situs Hirschuogelij rec recte ¦ mutani, Angelini autem studio ¦ plurima adjeci, et

et interulla cor:¦rexi, vt parum quis si cum Hirsch:¦vogelij hæc coniungat desiderarit, ¦ si qui errores sint, dies certiora do:¦cebit. Viennæ, Vale, 25. Octob. 1572.

Diesth Aegidius Coppenius (Gillis Coppens)

Sambucus [Sabusus, Zsambocky, Zsamboki] Johannes [Janos] (1531-1584)

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertl, Wortels) Abraham (1527-1598)

Diesth Aegidius Coppenius (Gillis Coppens)

Sambucus [Sabusus, Zsambocky, Zsamboki] Johannes [Janos] (1531-1584)

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertl, Wortels) Abraham (1527-1598)Antwerpia 1573

00518-11851-a-ico00518-11851-b-ico

  

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa uwzględniająca zniekształcenia: "Milliaria communia, & magna."

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

(Theatrum orbis terrarum. (Abraham Ortelius). (Antverpiae 1570-1612 A. C. Diesth)

Mapa Dalmacji wykonana przez węgierskiego geografa J. Sambucusa i zamieszczana w Theatrum orbis terrarum.. . od 1573 roku. Opisane strony świata: SEPTENTRIO., MERIDIES., ORIENS., OCCIDENS. Mapa podklejona, na odwrocie tekst: "ILLYRICVM", na SE numer strony: "54".Ryc.: 137; Poz.: 1; 00430/36925

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, makroregiony, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane w treści przy ramce co 1°

Ramka:  ozdobna

Format:  r: 364x474, p: 368x476, a: 408x536

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00518-11851