Europa Wschodnia i Pd-Wschodnia

Von dem Moscowytern.

Münster Sebastian (1489-1552)

Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1500-1579)Bazylea 1564

00430-36925-a-ico00430-36925-b-ico

  

Skala 1:2000000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa przeglądowa

Cosmographey oder Beschreibung aller Länder... beschrieben durch Sebastianum Münsterum, auch durch in selbst gebessert. Basel 1564 officin Henric Petrina.

Karta z IV tomu dzieła Münstera Cosmographey... zawiera mapę Księstwa Moskiewskiego od Estonii na W po Ob na E, od półwyspu Kola na N do Morza Czarnego na S. Dzieło wydane w zmniejszonym formacie przez H. Petrina. Pod mapą tekst: "Gemachen/und ist sicher... ...Ungerlandt. Mo:¦scowyter.", na NE numer strony: "MCCLIII". Na NE ołówkiem: "Münster", na S: "Polska Wsch - Połock-Kijów". Na odwrocie rycina przedstawiająca żubra. Na N: "Das Vierdte Buch", numer strony: "MCCLIIII", tekst: "scowyter ist eben... .../die etliche Vros.". Na NE ołówkiem: "M brak", na SE: "Münster". Na NE w treści klasztor boga Sybir: "Abt gote ¦ Sybir".

Osiedla:  sygnatura obrazkowa przedstawiająca osiedla i obozy tatarskie.

Hydrografia:  rzeki, jeziora,

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, osiedla

Ramka:  zwykła, pojedyncza

Format:  r: 175x161, a: 310x188

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00430-36925