[EUROPA ŚRODKOWA – GERMANIA]

[EUROPA ŚRODKOWA – GERMANIA]

[EUROPA ŚRODKOWA – GERMANIA]
Wiedeń 1541

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Trechsel Caspar

00247-11360-b 00247-11360-a

Skala 1:4000000, skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala Milliaria Germane

Drzeworyt czarno-biały

CLAVDII  PTOLEMÆI  ALEXAN:DRINI  Geographicæ Enarrationis,  Libri Octo.  EX BILIBALDI PIRCKE-ymheri tralatione… a Michaèle Villanouano secundo recogniti…  Prostant Lugduni apud Hugonem à Porta  M.D.XLI. kolofon: Excudebat  Caspar Trechsel  Viennae  M.D.XLI.

Mapa pochodzi z Wiedeńskiego wydania Geografii…Ptolemeusza, opracowanego przez C. Trechsela. Znane są również wydania z lat 1525 i 1541. Na S wizerunek króla na tronie z podpisem: „Hic dominatur Roma.  imperator Carolus Cesar  illustrißimus Anno 1541.”. Na odwrocie teksty w ramkach: „DE FRANCONIA.”, „De Boemia”, „DE SAXONIA”, na SE ołówkiem: „Inny też  Vienne,  Franc Gaspar Treschel”, „Ta sama mapa 1529  Ta sama płyta  różnica napis u dołu  na 1529 jest 'Hicdominat imperator  Romanus Cesar illustrissi Maximillian Anno”, „1541”

Rzeźba:            kopczyki               Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami na E i W co 1°

Ramka:            na S i N pojedyncza

Format:            r: 297×324, k: 310×340, a: 395×412

Kolekcja:      Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00247-11360