[EUROPA ŚRODKOWA – GERMANIA]

[EUROPA ŚRODKOWA – GERMANIA]

[EUROPA ŚRODKOWA – GERMANIA]
Wiedeń 1535

Holbein Hans (1497-1543)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Trechsel Caspar
Trechsel Melchior

00320-11506-b 00320-11506-a

tytuł na odwrocie:

EVROPAE tabula  quarta continent  Germaniam magnam

Skala 1:4000000, skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały

CLAVDII  PTOLEMÆI ALEXAN:DRINI  Geographicæ Enarrationis,  Libri Octo. ¦EX BILIBALDI PIRCKE-ymheri tralatione… a Michaèle Villanouano secundo recogniti…  Prostant Lugduni apud Hugonem à Porta  M.D.XLI. kolofon: Excudebat  Caspar Trechsel  Viennae   M.D.XLI.

Mapa prawdopodobnie pochodzi z lyonskiego wydania Geografii…Ptolemeusza, opracowanego przez braci C. i M.Trechsel. Rzadkie wydanie palone z polecenia Kalwina. Autorem ornamentacji drzeworytniczej na odwrocie jest prawdopodobnie H. Holbein. Mapa „czwarta” – Germania. Znane są również wydania z lat 1525 i 1541. Na E poza ramką teksty: „·19· pal· ht et  [marrgö]· 18”, „·18· [palliz die]· 17· ½·”, „·17· pal liz die ho· 17·”, „·16· [palliz die mar·hö]· 16· ½·”, „15· pal ht diem hö· 16”, Na W poza ramką: „Vims grad9Longi:tudinis 9tinet  milliaria ·32·½”, „milliaria·36·½”, „milliaria·40·.” Na odwrocie tekst w ramce: na W: „De Germania.”, numer strony „4”, na SE ołówkiem: „CASPAR TRESCHER  VIENNE 1541”.

Znak wodny:     winne grono

Rzeźba:             kopczyki               Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:                                hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami na E i W co 1 °

Ramka:                                          trapezoidalna

Format:                                          r: 254/321xh=304, a: 395×535

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00320-11506