ETATS DE LA COURONNE DE POLOGNE…

ETATS DE LA COURONNE DE POLOGNE Par de Fer 1717

Paris 1717

Fer Nicolas de (1646-1720)

Skala 1:6500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Echelle„, „Vingt heures de Chemin

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Introd. a la Geographica…

  1. de Fer slynny francuski geograf i wydawca opublikowal w 1717 roku atlas zamieszczając w nim opisana mapę. Opisane strony świata: N ord, S ud, O rient, O ccident. Na odwrocie na NS: „15f”

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora,,bagna

Nazewnictwo:                                hydrografia, państwa, 3-st. osiedla

Ramka:                                         zwykła. na NE między ramkami numer strony: „48

Format:                                        r: 218×316, p: 226×329, a: 271×412

Kolekcja:         Własna MPR

Nr katalogu CRP: 00763-11987