ETATS de la Couronne de POLOGNE…

ETATS de la Couronne de POLOGNE P.N. Sanson le fils G. duR.

ETATS  de la Couronne de  POLOGNE  P.N. Sanson le fils G. duR.
Amsterdam 1734-1738

Sanson Nicolas de Abbeville (1600-1667)
Sauzet Henri de (XVIII w.)
Winter (de) A. (XVIII w.)

00122-04961-b 00122-04961-a

Skala 1:15000000; skala przybliżona,

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Atlas de poche, à l’usage des voyageurs et des officiers… N. Sanson [d’Abbeville]. A Amsterdam 1734-1738 chez Henri du Sauzet.

Przeróbka zminiaturyzowana słynnej mapy Polski N. Sansona rytowana w Amsterdamie przez A de Wintera. Mapa pochodzi z francuskiej edycji atlasu H. du Sauzet’a. Na SW pod kartuszem tytułowym między ramkami: „M. de Winter Sculp.„. Na NE w rogu między ramkami numer strony: „101”.

Rzeźba:                 kopczyki                               Osiedla:            sygnatura nieregularna, kółka

Odwzorowanie:     trapezoidalne                        Siatka:              geograficzna

Hydrografia:          rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:        hydrografia, góry, państwa prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 12′

Ramka:                  zwykła

Format :                 r: 188×251, p: 190×255, a: 252×371

Kolekcja:             Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00122-04961