ETATS DE LA COURONE DE POLOGNE

ETATS DE LA COURONE DE POLOGNE

ETATS  DE LA  COURONE  DE  POLOGNE
Antwerpia 1692

Peeters Jacques (Jacobus) (1637-1695)

00147-04986-b 00147-04986-a

Skala 1:20000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Echelle, de Vingtheures de Chemin„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

L’Atlas en abregé, ou Nouvelle description du Monde… Peeters Jacques… Vol. I-II. Anvers (Antwerpen) 1692 chez l’Autheur.

Mała mapka Polski z herben Rzeczypospolitej w koronie, pod kartuszem tytułowym. Na odwrocie odciśnięte ślady tekstu: „De Royaume de Pologne”. Na odwrocie na NE ołówkiem: „201”.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne Geograficzne:  opisane między ramkami co 5°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1°

Ramka:  zwykła

Format:  r: 135×154, p: 138×157, a: 170×191

Kolekcja:  Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00147-04986