ETAT PRESENT DU ROYAUME DE POLOGNE.…

ETAT PRESENT DU ROYAUME DE POLOGNE. avec les Possessions nouvelles de l’Empereur, de l’Impératrice de Russie, etdu Roy de Prusse. 1773

ETAT PRESENT  DU ROYAUME DE POLOGNE.  avec les Possessions nouvelles de l’Empereur,  de l’Impératrice de Russie, etdu Roy de Prusse.  1773
Paris 1773

Crepy Jean Baptiste (1753-1796)
Crepy Louis (1735-1770)

00123-04962-b 00123-04962-a

Skala 1:20000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Echelle.”, „Lieues comm.nes de Pologne„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Atlas… Paris [1775] chez Crepy

Crepy – paryski wydawca, właściciel oficyny wydawniczej przy Rue St. Jacques à St. Pierre. Na odwrocie na NE ołówkiem ręcznie: „158,-„. Na NE między ramkami: „No. 18„, na SE legenda: „Notes  Pologne Ancienne  Pologne actuelle,  Possessions de l’Empereur,  Possessions de la Russie,  Possessions du Roy de Prusse  à Paris chez Crepy rue St.  Jacques à St. Pierre.”.W kartuszu tytułowym herp Polski.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:     rzeki                             Siatka:              geograficzna

Odwzorowanie: stożkowe

Nazewnictwo:                                regiony, państwa, prowincje

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami ci 5°, podział graficzny w ramce wewnętrznej co 1°.

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 208×280, p: 213×287, a: 243×321

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00123-04962