CARTE DES ESTATS DE SUEDE, DE…

CARTE DES ESTATS DE SUEDE, DE DANNEMARQ, ET DE POLO-GNE, sur la Mer Baltique Pour fervier a l’Intilligence des affaires des Couronnes du Nord ou se trouvent encore LES ESTATS DE LA COURONNE DE POLOGNE L’EMPIRE D’ALLEMA-GNE, ET LES XVII. PROVINCES DE PAYS BAS. Avec des Routes de Paris dans tous ces Estats. Par N. de Fer. Geographe de Monseigneur le Dauphin. A Paris chez l’Autheur dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge a la Sphere Royale Avec Privilege du Roy 1700.

CARTE DES ESTATS  DE SUEDE, DE DANNEMARQ, ET DE POLO-GNE,  sur la Mer Baltique  Pour fervier a l’Intilligence des affaires des Couronnes du Nord  ou se trouvent encore  LES ESTATS DE LA COURONNE DE POLOGNE L’EMPIRE D’ALLEMA-GNE,  ET LES XVII. PROVINCES DE PAYS BAS.  Avec des Routes de Paris dans tous ces Estats. Par N. de Fer. Geographe de Monseigneur le Dauphin.    A Paris chez l’Autheur dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge a la Sphere Royale  Avec Privilege du Roy 1700.
Paryż 1700-1705

Dauphin de
Delisle (De L’Isle) Guillaume (Insulanus) (1675-1726)
Fer Nicolas de (1646-1720)
Loon Herman van (~1649-~1710)
Monseign de

00323-36818-00533-11866-6-b 00323-36818-00533-11866-6-a-c

Skala 1:4200000; Skala przybliżona, podziałka liniowa w ramce wewnętrznej: „Echelle de 60. Lieües d’une heure de Chemin

Miedzioryt czarno-biały, kolorowane granice, mapa ogólnogeograficzna.

L’Atlas curieux ou Monde représenté dans des cartes générales et particulières du ciel et la terre… par N. de Fer. A Parys 1700 – (1705) chez L’Auteur.

Wschodni arkusz dwuarkuszowej mapy krajów europejskich wokół basenów Morza Bałtyckiego i Morza Północnego (patrz mapa 00533/11866). Mapa rytowana przez H. van Loon’a, rytownika i wydawcę działającego w Amsterdamie, a po roku 1686 w Paryżu. Pracował dla de Fer’a, De Lisle i Nolina. De Fer, francuski geograf i wydawca, jego oficyna przeszła w ręce J. F. Bernarda i G Daneta. Opisane strony świata:  Orient ou Est, Septentrio ou Nord, Occident ou West, Meridies ou Sud. Na SE ręcznie: „3”. Na odwrocie Na W: „N. 3”.

Znak wodny:     winne grona i nieczytelny napis

Osiedla:           kółka, sygn. obrazkowa

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna

Odwzorowanie: stożkowe              Siatka:         geografichna

Komunikacja:    drogi, szlaki wodne

Nazewnictwo:    hydrografia, państwa, prowincje, województwa, 2-st. osiedla

Ramka:            zwykła, między ramkami opisane współrzędne geograficzne następujących miejscowości: Wiedeń, Gdańsk, Kraków Warszawa, Paryż, Kopenhaga, Sztokholm,  na SE autograf: „H. van Loon Sculp.

Format:            r: 439×353, p: 442×357, a: 537×393

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00323-36818