DWINA FLVVIVS

Amsterdam 1662

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

Skala 1:1000000; skala przybliżona

Miedzioryt kolorowany, mapa wodna

(Atlas maior sive cosmographia Blaviana… Amstelodami 1662?)

Mapa rzeki Dwiny, od źródeł do Archangielska pochodzi prawdopodobnie z atlasu Blaeu’a. Mapa składa się z trzech części, na NE wizerunek grupy łosi, na SE pusty kartusz. Na odwrocie na E tekst: „DWINA  FLVVIVS.„, numer strony: „39„, na SE: „Russia„, „P„, na NE ołówkiem: „1662  or DUINA  760 miles from  Cresnowitz to  Archangielsk”.

Znak wodny:  BI

Osiedla:  kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, wybrzeża

Ramka:  pojedyncza

Format:  r: 424×538, p: 429×541, a: 510×609

Kolekcja:  MPR

Nr katalogu CRP: 00564-11897