13. · DVODECIMA · ET ·…

13. · DVODECIMA · ET · VLTIMA · · ASIA[E] · TABVLA·

13.	· DVODECIMA · ET · VLTIMA ·  · ASIA[E] · TABVLA·
Rzym 1507

Angelo del Jacobo (Angelus Jacobus Scarperia)
Beneventano (Beneventanus) Marco
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Cotta Giovanni

00313-11499-b 00313-11499-a

Skala 1:1750000; skala przybliżona, brak podziałki

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa

In hoc operæ  hæc contine[n]tvr GEOGRAPHIA CL. PTHOLEMÆIa plurimis viris utrisq[ue] linguæ doctiss.  emendata: et cum Archetypo greco ab ipsis collata… Romæ Edibus Augusti MDVII kolofon: Explicit Planisphærium Ptholemæi recognitum diligentissime  a Marco Beneventano Monacho Coelestinorum quod antea in multis etia[m] antiquis exemplaribus latinis coruptissimum repe-riebantur. Nec no[n] Claudii Ptholemæi a plurimis viris utrisq[ue] linguae doctiss. emendatu[m]; cum multis additionibus Romę Nouiter impressum per Bernardinum Vanetu[m] de Vitalibus. Expe(n)sis  Eva[n]gelista Tosino Brixiano Bibliopola. Przywilej papieski: Imperante Julio II. Pont.  Max. Anno III Po[n]tificatus sui.Die. VIII. Septe[m]br. MDVII.

Mapa pochodzi z rzymskiej edycji Geografii… C. Ptolemeusza wydanej w 1507 roku, zawierającej 27 map „dawnych” i 6 map „nowych” opracował ją M. Beneventano na podstawie dwunastej mapy Azji „starej” z wcześniejszych opracowań Geografii… . Opisy na E poza ramka: „· TERTIV9 · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ½· ¼ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· ½· ¼ ·”. „· SECVNDVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ½ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· ½ ·”. „· PRIMVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ¼ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· ¼ ·”. „· AEQVINOCTIALIS ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· SEMPER ·”. „· PRIMVS · PARALELLvS · AVSTRALIS ·  · D5FFERT · AB · AEQVINOCTIALI · HORIS · ¼ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 16· ¼ ·”. Lasy oznaczone sygnaturą obrazkową. Na odwrocie ołówkiem na SE: „Ceylon  1507  12 as XII. Mapa Cejlonu”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°
Ramka: zwykła
Format: r:290/366xh=367, po konserwacji brak śladów płyt (mapa tłoczona z dwóch płyt),a: 426×566

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00313-11499

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)