DUCATUS BRESLA:¦NUS sive WRATISLAVIENSIS. No-bil.Ampl.mo &…

DUCATUS BRESLA:¦NUS sive WRATISLAVIENSIS. No-bil.Ampl.mo & Consulioßimo viro D.BERNHARDO GULIELMO NUSLERO, Celsißimo Lygio Bergen:¦sium Duci â Consilys ac secretic , Preæcipuo Operis huius Promotori. A Georgio Vechnero S.Th.D. et Iona Sculteto Sprotta Silesio.

DUCATUS  BRESLA:¦NUS  sive  WRATISLAVIENSIS. No-bil.Ampl.mo & Consulioßimo viro  D.BERNHARDO GULIELMO  NUSLERO, Celsißimo Lygio Bergen:¦sium Duci â Consilys ac secretic ,  Preæcipuo Operis huius Promotori.   A Georgio Vechnero S.Th.D. et Iona Sculteto Sprotta Silesio.
Amsterdam 1649

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Scultetus (Sprota) Jonasz (1603-1664)
Vechner Georg (Jerzy) (1590-1647)

00226-11339-b 00226-11339-a

Skala 1:235000, skala przybliżona; Pędziałka liniowa: „Milliaria Germanica Communia„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

Novus Atlas oder Welt-Beschreibung… Das vierdte Theil durch Johann Jansson. Amstelodami 1649 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy Księstwa Wrocławskiego zamieszczona w atlasie J. Janssoniusa. W metryce mapy obok J Scultetusa znalazło się również nazwisko doktora teologii J. Vechnera z Kożuchowa. Na SE karton z planem Wrocławia w skali około 1:10000 i formacie 126×195: BRESLAW  totus  SILESIÆ  METROPOLIS. Na S tekst: „Amstelodami  Sumptibus Ioannis Ianßonii„, legenda: „Notularum Explicatio„, „Vrbs.„, „Oppidum.„, „Pagus cum templo.„, „Pagus.„, „Molendinum.„, „Arx.„. Na NW kartusz z ozdobnym herbem Księstwa Wrocławskiego. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie tekst po flamandzku: „Het Hertoghdom  BRESLAW„, „BRESLAW.„, pod tekstem: ” Duytslandt. Grr„, na SE ołówkiem NA SE: „Sculther – Janssonius  1635”.

Osiedla:  kółka, sygnatura, plany

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane, co 5′, oznaczona graficznie w ramce wewnętrznej, co 1′

Ramka:  zwykła

Format:  r. 398×495, p. 405×500, a: 474×605

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00226-11339