18. DUCATUS ¦ BRESLA:¦NUS ¦ sive…

18. DUCATUS ¦ BRESLA:¦NUS ¦ sive ¦ WRATIS:¦LAVIEN:¦SIS. Nobil.Ampl.mo & Consulioßimo viro ¦ D.BERNHARDO GULIELMO ¦ NUSLE-RO, Celsißimo Lygio Bergen:¦sium Duci â Consilys ac secretic , ¦ Preæcipuo Operis huius Promotori. ¦ A Georgio Vechnero S.Th.D. et Iona Sculteto Sprotta Si-lesion.

18.	DUCATUS ¦ BRESLA:¦NUS ¦ sive ¦ WRATIS:¦LAVIEN:¦SIS. Nobil.Ampl.mo & Consulioßimo viro ¦ D.BERNHARDO GULIELMO ¦ NUSLE-RO, Celsißimo Lygio Bergen:¦sium Duci â Consilys ac secretic , ¦ Preæcipuo Operis huius Promotori. ¦ A Georgio Vechnero S.Th.D. et Iona Sculteto Sprotta Si-lesion.
Amsterdam 1649

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Scultetus (Sprota) Jonasz (1603-1664)
Vechner Georg (Jerzy) (1590-1647)

00226-11339-b 00226-11339-a
Skala 1:235000, skala przybliżona; Pędziałka liniowa: „Milliaria Germanica Communia„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

Novus Atlas oder Welt-Beschreibung… Das vierdte Theil durch Johann Jansson. Amstelodami 1649 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy Księstwa Wrocławskiego zamieszczona w atlasie J. Janssoniusa. W metryce mapy obok J Scultetusa znalazło się również nazwisko doktora teologii J. Vechnera z Kożuchowa. Na SE karton z planem Wrocławia w skali około 1:10000 i formacie 126×195: BRESLAW  totus  SILESIÆ  METROPOLIS. Na S tekst: „Amstelodami  Sumptibus Ioannis Ianßonii„, legenda: „Notularum Explicatio„, „Vrbs.„, „Oppidum.„, „Pagus cum templo.„, „Pagus.„, „Molendinum.„, „Arx.„. Na NW kartusz z ozdobnym herbem Księstwa Wrocławskiego. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie tekst po flamandzku: „Het Hertoghdom  BRESLAW„, „BRESLAW.„, pod tekstem: ” Duytslandt. Grr„, na SE ołówkiem NA SE: „Sculther – Janssonius  1635”.

Osiedla: kółka, sygnatura, plany
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane, co 5′, oznaczona graficznie w ramce wewnętrznej, co 1′
Ramka: zwykła
Format: r. 398×495, p. 405×500, a: 474×605

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00226-11339

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)