11. · DECIMA · ASIAE ·…

11. · DECIMA · ASIAE · · TABVLA·

11.	· DECIMA · ASIAE ·  · TABVLA·
Rzym 1507

Angelo del Jacobo (Angelus Jacobus Scarperia)
Beneventano (Beneventanus) Marco
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Cotta Giovanni

00312-11498-b 00312-11498-a

Skala 1:3750000; skala przybliżona, brak podziałki

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa

In hoc operæ  hæc contine[n]tvr GEOGRAPHIA CL. PTHOLEMÆIa plurimis viris utrisq[ue] linguæ doctiss.  emendata: et cum Archetypo greco ab ipsis collata… Romæ Edibus Augusti MDVII kolofon: Explicit Planisphærium Ptholemæi recognitum diligentissime  a Marco Beneventano Monacho Coelestinorum quod antea in multis etia[m] antiquis exemplaribus latinis coruptissimum repe-riebantur. Nec no[n] Claudii Ptholemæi a plurimis viris utrisq[ue] linguae doctiss. emendatu[m]; cum multis additionibus Romę Nouiter impressum per Bernardinum Vanetu[m] de Vitalibus. Expe(n)sis  Eva[n]gelista Tosino Brixiano Bibliopola. Przywilej papieski: Imper¦ante Julio II. Pont.  Max. Anno III Po[n]tificatus sui.Die. VIII. Septe[m]br. MDVII.

Mapa pochodzi z rzymskiej edycji Geografii… C. Ptolemeusza wydanej w 1507 roku, zawierającej 27 map „dawnych” i 6 map „nowych” opracował ją M. Beneventanona podstawie dziesiątej mapy Azji „starej” z wcześniejszych opracowań Geografii… . Opisy na W poza ramką: „·vnvs· gradvs· habet· milliaria ·50·”, „·Milliaria·57·”, „·Mlliaria · 57·½ ·”, „·Milliaria · 60·”, na E poza ramką: „· VNDECIMVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 2 ½ ¼ ·  · HABENS · MAXI.¦MVM · DIEM · horarvm · 14 ½ ¼ ·”. „· DECIMVS · PARALELLVS · PER · RHODVM·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 2 ½ ·  · HABENS · MAXI.MVM ·  · DIEM · horarvm · 14 ½ ·”. „· CLIMA · QVARTVM·”, „· NONVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 2¼ ·  · HABENS ·  · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 1 ¼ ·”. „· OCTAVVS · PARALELLVS · ALEXANDRIA ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 2 ·  · HABENS ·  · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 14 ·”. „·CLIMA · TERTIVM ·”, „SEPTIMVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS 1 ½ ¼ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 13 ½ ¼·”. „· 6 · PARALELLVS · PER · SYENEN ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 1½ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 13½ ·”. „CLIMA · 2 ·”, „·QVINTVS· PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 1 ¼ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 13 ¼ ·”. „· 4 · PARALELLVS ·  · PER · MERON · HABENS · MAXIMVM · DIEM ·  · horarvm · 13 ·”. „· CLIMA · 1 ·”, „· 3 · PARALELLVS ·  · HABENS · MAXIMVM ·  · DIEM · horarvm · 12 ½  ¼ ·”. Lasy oznaczone sygnaturą obrazkową. Na odwrocie ołówkiem na SE: „India ¦ as X”. Mapa Indii Zachodnich, Persji i Półwyspu Arabskiego.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°
Ramka: zwykła
Format: r:365/500xh=340, po konserwacji brak śladów płyt (mapa tłoczona z dwóch płyt), a: 425×571

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00312-11498

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)