CHARTE vom KÖNIGREICH POLEN Augsburg bey…

CHARTE vom KÖNIGREICH POLEN Augsburg bey Joh. Walch 1820

CHARTE  vom KÖNIGREICH  POLEN  Augsburg  bey Joh. Walch  1820
Augsburg 1820

Walch Johannes

00204-11317-b 00204-11317-a

Skala 1:3200000 podziałki liniowe: „Masstäbe„, „Geogr. u. Preuss. Meilen„, „Russ Werste„, „Polnische

Meilen„, „Lithuanische Meilen

Miedzioryt, kolorowany, mapa polityczna

Na odwrocie nieczytelny tekst na N, na SE numer ołówkiem: „417.040.78”

Rzeźba:                 kreski Lehmana            Osiedla:            3-st kółka

Hydrografia:          rzeki, jeziora, bagna      Komunikacja:    koleje

Współrzędne geografichne: opisane między ramkani co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 20′

Ramka:                 zwykła

Format                  ramki546x629 (odcisk płyty nieczytelny)

Kolekcja:              Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00204-11317