Carte nouvelle des Royaumes DE GALIZIE…

Carte nouvelle des Royaumes DE GALIZIE ET LODO-MERIE avec le District de Bukowine à Augsbourg ches Tobie Conrad Lotter

Carte nouvelle des Royaumes  DE GALIZIE ET LODO-MERIE  avec le District de Bukowine  à Augsbourg  ches Tobie Conrad Lotter
Augsburg (1780)

Lotter Tobias Conrad (Konrad) (1717-1777)
Probst G. B.
Seutter Albrecht Karl (1722-1762)

00455-36950-b 00455-36950-a

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Echelle de 20 Miles, la Mille a 4000 Toises de Vienne.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

[Atlas Novus sive Tabulae Geographicae totius orbis faciem… exhibentes a Tobia Conrado Lotter…] (Augustae Vindelicorum) [1780]

T. C. Lotter niemiecki rytownik i wydawca, jako zięć Mateusza Seuttera przejmuje w 1756 roku jego wydawnictwo, które prowadzi wraz A. Seutterem i G. B. Probstem. W kartuszu tytułowym legenda osiedli: „Ville fortifice, Ville ordinaire, Bourg, Hameau, Chemin de Poste, Poste, Le Cours de Rivierés„, legenda podziału administracyjnego: „Cereles…„, na S w treści legenda granic: „Polnische Grenze, Hungarische…, Schlesische…, Moldauische…„, „Kreys. Städte„, ponownie legenda podziału administracyjnego: „Cercles„. Na NE róża wiatrów, na NW naklejona winieta z napisem „REGNI LUBOMIRIæ ET GALICIæ„. Na NE poza ramką ręcznie: „328„. Na odwrocie na E naklejona winieta kolorowana z ręcznym napisem: „Carte des Royaumes de GALIZIE  et LODOMERIE„, pod winietą naklejony wycinek z tekstem: „Anno 1780 in Gallicia… …Zigeuner Familien enthalten„, na SE ołówkiem: „Conrad Lotter  Galicia Lotter„, ręcznie: „Map  122  I„, na NE ręcznie: „327„.

Osiedla:  sygnatura obrazkowa, plany, kółka

Hydrografia:  rzeki

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje. 3-st. osiedla

Ramka:  zwykła

Format:  r: 484×598, p: 493×605, a: 535×654

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00455-36950