CARTE GÉNERALE ROYAUME DE POLOGNE avant…

CARTE GÉNERALE ROYAUME DE POLOGNE avant son démem-brement par la PRUSSE, L’AUTRICHE et le RUSSIE, par L’Vivien, Geographe, 1823 Gravée par Giraldon-Bovinet à Paris Chez Ménard et Desenne, Rue Git-le-Ceur, Nº8.

CARTE GÉNERALE  ROYAUME DE POLOGNE  avant son démem-brement  par la PRUSSE, L’AUTRICHE et le RUSSIE,  par L’Vivien, Geographe,  1823  Gravée par Giraldon-Bovinet  à Paris  Chez Ménard et Desenne, Rue Git-le-Ceur, Nº8.
Paris 1823

Giraldon-Bovinet
Ménard & Deseune (Desennes)
Vivien de Saint Martin Louis (1802-1897)

00322-36817-b 00322-36817-a

Skala 1:4000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „ECHELLES„, „Lieues de Pologne, de 20 au Degré„, „Ancien Werst de Russie, de 80 au Degré„, „Lieues communes de Hongrie et d’Ukraine, de 12 à 13 au Degré„, „Milles communes d’Allemagne, de 15 au Degré„, „Milles communes de France de 25 au Degré„.

Staloryt kolorowany, mapa polityczna.

(Atlas universal pour servir ŕ l’étudede la géographie et de l’histoire anciennes et modernes… par L. Vivien. Paris 1823 Ménard et Desenne.)

Mapa rytowana przez Giraldon-Boviet’a, francuskiego rytownika prycującego w latach 1823-1834 dla geografa i kartografa L. Vivien, zamieszczona w atlasie wydanym w wydawnictwie Ménard & Deseune. Nastepne wydania Atlas universal… ukazały się w latach 1828 i 1843 w nieco większym formacie. Na NE nimer strony: „Nº 14.”. Na NE w treści legenda opisujący podział administracyjny Polski: „TABLEAU  des anciennes Divisions  du Royaume de Pologne.”

Rzeźba:                 kreski Lehmana            Osiedla:            2-st. kółka

Hydrografia:          rzeki, jeziora, bagna      Siatka:              geograficzna

Odwzorowanie:      stożkowe

Nazewnictwo:        państwa, prowincje, województwa, 2-st. osiedla,hydrografia,góry.

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:                 zewnetrzna ozdobna

Format:                 r: 296×357, p: 343×410, a: 390×577

Kolekcja:              Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00322-36817