252. CARTE GÉNERALE ¦ ROYAUME DE…

252. CARTE GÉNERALE ¦ ROYAUME DE POLOGNE ¦ avant son démem-brement ¦ par la PRUSSE, L’AUTRICHE et le RUSSIE, ¦ par L’Vivien, Geographe, ¦ 1823 ¦ Gravée par Giraldon-Bovinet ¦ à Paris ¦ Chez Ménard et Desenne, Rue Git-le-Ceur, Nº8.

252.	CARTE GÉNERALE ¦ ROYAUME DE POLOGNE ¦ avant son démem-brement ¦ par la PRUSSE, L’AUTRICHE et le RUSSIE, ¦ par L’Vivien, Geographe, ¦ 1823 ¦ Gravée par Giraldon-Bovinet ¦ à Paris ¦ Chez Ménard et Desenne, Rue Git-le-Ceur, Nº8.
Paryż 1823

Bovinet Edme (1767-1832)
Ménard & Deseune (Desennes) (1818-1825)
Vivien de Saint Martin Louis (1802-1897)

00322-36817-b 00322-36817-a

Skala 1:4000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „ECHELLES„, „Lieues de Pologne, de 20 au Degré„, „Ancien Werst de Russie, de 80 au Degré„, „Lieues communes de Hongrie et d’Ukraine, de 12 à 13 au Degré„, „Milles communes d’Allemagne, de 15 au Degré„, „Milles communes de France de 25 au Degré„.

Staloryt kolorowany, mapa polityczna.

(Atlas universal pour servir ŕ l’étudede la géographie et de l’histoire anciennes et modernes… par L. Vivien. Paris 1823 Ménard et Desenne.)

Louis Vivien de Saint Martin

Edme Bovinet jest autorem grafiki, dłuta i wklęsłodruku, a także wydawcą i handlarzem druków w Paryżu, urodzony 27 maja 1767 w Bricon koło Chaumont (Haute-Marne), zmarł 18 stycznia 1843 w Creil. Edme Bovinet od dzieciństwa wyróżnia się tym, że rysuje ołówkiem na wszystkich ścianach swojej rodzinnej wioski. Profesor ze szkoły rysunkowej Dijon, przejeżdżający przez Bricon w 1779 r., Zauważył go w ten sposób i zabrał do stolicy Burgundii, gdzie był uczniem François Devosge do 1783 r., Kiedy wyjechał do Paryża, gdzie był uczniem Jean. -Baptiste Patas i gdzie zaczął grawerować w 1786 roku. Zauważmy, że w 1799 roku został zainstalowany na 13 miejscu Mauberta i brał udział w Salonie Paryskim w 1804, 1808, 1812 i 1831 roku. Akwarysta zrobił jednak specjalność wykańczania rycinami innych rytowników, w szczególności poprzez jego wkład do Complete Gallery of the Musée Napoléon, okresowej publikacji zainicjowanej w 1802 roku przez grawera Antoine-Michela Filhola, która została następnie okrzyknięta przez rząd cesarski grawerowanie na bardziej dostępnym poziomie finansowym, historycznie zachowa nazwy Musée français 6 lub Musée Filhol. W 1821 r. Został wydawcą, łącząc siły ze swoim zięciem, grawerem listów Giraldonem. Z tym ostatnim, którego rysy są nam znane z autoportretu zachowanego w muzeum Gallé-Juillet w Creil, tym samym umocnił się pod marką Giraldon-Bovinet kolejno przy rue Saint-Jacques 66, a następnie rue Pavée 5. -Saint-André-des-Arts w 1823 r. Oraz w galerii Vivienne w 1825 r. Pozostaje wierny swojej rodzinnej wiosce przebywając w niej każdego roku: obserwujemy, że w 1822 r. To właśnie w Briconie wykonał kilka swoich rycin. Przeprowadził się do Creil podczas restauracji. Adolphe Giraldon (Marsylia, 4 maja 1855 – Paryż, 1933) był francuskim malarzem i ilustratorem. Urodzony w Marsylii Adolphe Giraldon był uczniem Francois Louisa Francaisa, współpracownika i przyjaciela malarza Luca-Oliviera Mersona. Przeniósł się do Glasgow, gdzie został wykładowcą sztuk dekoracyjnych w Glasgow School of Art. Adolphe Giraldon wykonał wiele secesyjnych projektów dla introligatorstwa przemysłowego i dla amatorów. Jako litograf współpracował z L’Estampe moderne. Mapa rytowana przez Elme francuskiego rytownika prycującego w latach 1823-1834 dla geografa i kartografa L. Vivien i wydana w oficynie Giraldon-Bovinet (spółki do której prawdopodobnie wstąpił zięć Bovineta – Giraldon), zamieszczona w atlasie wydanym w wydawnictwie Ménard & Deseune. Nastepne wydania Atlas universal… ukazały się w latach 1828 i 1843 w nieco większym formacie. Louis Vivien de Saint-Martin (urodzony 22 maja 1802 w Saint-Martin-de-Fontenay, Département Calvados, † 3 stycznia 1897 w Paryżu) był francuskim geografem, kartografem, autorem, tłumaczem i redaktorem. Louis Vivien de Saint Martin przybył do Paryża w 1814 r. w wieku 12 lat, gdzie poza pobytem w Wersalu w latach 1865–1877 zawsze przebywał. Był bardzo wszechstronny. W 1821 był  jednym z założycieli Société de Géographie, w 1823 opublikował swoją pierwszą mapę z okręgami wyborczymi, Carte électoral et Administrative de la France, pod własnym nazwiskiem. Później pojawiły się kolejne mapy, takie jak General Map Atlas universel w 1825 r., Aw 1826 r. Był zaangażowany w Bibliomappe, atlas dla dzieci i młodzieży. Louis Vivien był również aktywny w pracy redakcyjnej, m.in. B. w Cours larg d’agriculture, który został opublikowany w 1834 r. Następnie zajął się tłumaczeniem Waltera Scotta i Thomasa Bella. Napisał również własne prace na temat historii rewolucji francuskiej i Napoleona Bonaparte W latach 1845-1855 Louis Vivien był dyrektorem zarządzającym Nouvelles annales des voyages. W okresie do 1863 r. Pisał i publikował różne relacje z podróży, a następnie założył doroczne czasopismo L’Année géographique, które prowadził do 1875 r. Do jego głównych prac należały dokładne badania warunków geograficznych starożytnych Indii i Afryki w czasach rzymskich. Ponieważ nigdy nie przeszedł na emeryturę, publikował do 1897 r. Podobnie jak wielu uczonych, Louis Vivien został odznaczony Orderem Oficera Legii Honorowej. Został również mianowany honorowym prezesem Société de Géographie w 1896 roku. W 1867 został wybrany członkiem korespondentem Pruskiej Akademii Nauk. Na NE nimer strony: „Nº 14.”. Na NE w treści legenda opisujący podział administracyjny Polski: „TABLEAU ¦ des anciennes Divisions ¦ du Royaume de Pologne.”

Rzeźba: kreski Lehmana
Osiedla: 2-st. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: państwa, prowincje, województwa, 2-st. osiedla,hydrografia,góry.
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zewnetrzna ozdobna
Format: r: 296×357, p: 343×410, a: 390×577

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00322-36817

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)