262. Carte Générale ¦ ROUTIÉRE HISTORIQUE…

262. Carte Générale ¦ ROUTIÉRE HISTORIQUE ET STATISTIQUE ¦ des Etats de l’ancienne République de ¦ POLOGNE ¦ Indiquant son étendue territoriale avant lepremier partage en 1772, ¦ avec les divisions établies en 1815, l’epoque du sixiéme partage de ce pays, ¦ consommé dans le congres de Vienne. ¦ et les changemens arrives en 1844. et 1846 ¦ Dressée par ¦ LEONARD CHODZKO.¦ Paris 1850

262.	Carte Générale ¦ ROUTIÉRE HISTORIQUE ET STATISTIQUE ¦ des Etats de l’ancienne République de ¦ POLOGNE ¦ Indiquant son étendue territoriale avant lepremier partage en 1772, ¦ avec les divisions établies en 1815, l’epoque du sixiéme partage de ce pays, ¦ consommé dans le congres de Vienne. ¦ et les changemens arrives en 1844. et 1846 ¦ Dressée par ¦ LEONARD CHODZKO.¦ Paris 1850
Paryż 1850

Chodźko Léonard (Borejko) (1800-1871)
Plater Stanislaw (Comte Stanislas) (1784-1851)

00007-03400-b 00007-03400-a (Kopiowanie)

Skala 1:2700000; podziałki liniowe: „Milles Polonais de 15an degré„, „Wersts Russes de 104½ Degré„, „Lines communes de France de 25an Degré„.

Miedzioryt kolorowany, mapa historyczno-statystyczna

Atlas historique de la Pologne ancienne et moderne… Par Leonard Chodzko. Paris 1850. Stanislas Plater

Mapa opracowana przez polskiego emigranta i wielkiego propagatora sprawy polskiej na obczyźnie Leonarda Chodźko. Osiadł on na stałe w Paryżu w 1826 r. Wydawał szereg prac głównie w języku polskim dotyczacych polskiej historii, geografii i statystyki. Wydał również szereg map. Chodźko zgromadził pokaźną kolekcję polskich dokumentów i archiwów jako aktywny działacz Wielkiej Emigracji. Po jego śmierci zbiory te trafiły do Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, przewiezione do Polski w roku 1927 wraz z innymi archiwami rapperswilskimi prawdopodobnie w 1939 r. w całości spłonęły. Kartony i tablice: Krakovie, skala przybliżona 1:60000, Warsovie, skala przybliżona 1:150000, Wilno skala przybliżona 1:80000, cztery tablice statystyczno-historyczne: „Suite de la 5-e Epoque 1850-1851”, „Tableau Statistique des differentes parties de l’ancienne Polognedans leur éte en 1850 par STANISLAS PLATER„, „Journées Glorieuses de Février  Suecés constans sur les Russes”, „Combats livres pour l’Inependence Polonaise”. Legenda dodatkowo: opis barw oznaczających granice zaborów: niebieski – pruski, zielony – rosyjski, żółty – austriacki, fortece. Na E od ramki legendy tekst: „Na Pour tous les noms Quine sont pas en  Francais nous avons conserve la langue  et l’orthographe polonaises.„. Do legendy: bitwy polskie, bitwy inne. Na NE przy kartonach daty rozbiorów polskich: „Les six partages de la Pologne  ont été consommés. …„. Na odwrocie tekst pisany ręcznie: „Le moniteur de la garde nationale mobile Sidentaure No. 1”, podpis: „1870”.

Rzeźba: kreski Lehmana
Osiedla: sygnatura, 4-st kółka
hydrografie: rzeki, jeziora, bagna
Komunikacja: 3-st. drogi
Odwzorowanie: ortograficzne
Siatka: geograficzna
Nazewnictwo: hydrografia, regiony, państwa, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: wewnetrzna zwykła
Format: R: 446X564, p: 485×609, a: 575×798 zewnetrzna ozdobna

Kolekcja: Towarzystwo Historyczno-Literackie

Nr katalogu CRP: 00007-03400

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)