241. CARTE GÉNÉRALE ¦DU TÉATRE DE…

241. CARTE GÉNÉRALE ¦DU TÉATRE DE LA GUERRÉ ¦ POLOGNE ¦ Par ROBERT DE VAUGONDY Geographe.¦ Corrigée et Divisée selon les Partages Faits en 1772, 1793 ¦ et 1795 entre la Russie, la Prusse, et l’Autriche .¦ Par C. F.DELAMARCHE Géographe. ¦ A PARIS, ¦ Rue du Jardinet, Nº 13 , Quartier S. André des Arcs. ¦ 1807

241.	CARTE GÉNÉRALE ¦DU TÉATRE DE LA GUERRÉ ¦ POLOGNE ¦ Par ROBERT DE VAUGONDY Geographe.¦ Corrigée et Divisée selon les Partages Faits en 1772, 1793 ¦ et 1795 entre la Russie, la Prusse, et l’Autriche .¦ Par C. F.DELAMARCHE Géographe. ¦ A PARIS, ¦ Rue du Jardinet, Nº 13 , Quartier S. André des Arcs. ¦ 1807
Paryż 1807

Delamarche (Lamarche) Charles François (1740-1817)
Robert de Vaugondy Dieter (1726-1786)
Robert de Vaugondy Gilles (1688-1766)

00309-11495-b 00309-11495-a

Skala 1:2200000; podziałki liniowe: „ECHELLE„, „Mille pas géometriques, de 60 au degré.„, „Lieues d’Allemagne et de Pologne, de 15 au degré.„, „Lieues communes de France, de 25 au degré.„, „Lieues d’une heure, de 29 au degré.

Miedzioryt czarno-biały, kolorowane granice, mapa ogólnogeograficzna.

ATLAS UNIVERSAL. PAR ROBERT GÉOGRAPHE ET PAR ROBERT DE VAUGONDY SON FILS AUSSI GÉOGRAPHE. CORRIGÉ ET AUGMENTÉ DE LA CARTE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISÉE EN DEPARTEMENTS PAR C.F. DELAMARCHE GÉOGR. LEUR SUCCESEUR. A PARIS CHEZ DELAMARCHE GÉOGRAPHE, RUE DU FOIN ST. JACQUES AU COLLEGE DE MAïTRE GERVAIS.

Przeróbka mapy W. de V. Beauplan’a wykonana i wydana po raz pierwszy przez G. R. de Vaugondy. Prowadził on razen z synem Diederen oficynę wydawniczą w Paryżu, podstawą ich dzialalności były częściowo zakupione i częściowo odziedziczone płyty Sansonów i Joillota. Gilles otrzymał od króla polskiego St. Leszczyńskiego tytuł „Nadwornego Geografa Krolewskiego” za wykonanie mapy Lotaryngii. ślad tego wydarzenia umiescil w tytułe opisywanej mapy. Atlas, w którym ukazała się mapa wydał spadkobierca oficyny Vaugondow C. F. Delamarche w 1807 roku, wydawał on Atlas Universal… do poczatków XIX wieku. W kartuszu skalowym legenda: „cette couleur indique ce qui est à l’Allemagne„, „à la Prusse„, „à la Russie„. Na E opis 3-stopniowego podzialu administracyjnego: LA COURONNE DE POLOGNE comprend. Opisane strony świata: Septentrion, Midy, Orient, Occident. Na odwrocie na NE ręcznie: „22”, ołówkiem: „Sol”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura kółkowa 3-stopniowa
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, góry, prowincje, państwa, 3-stopniowo osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła
Format: r: 486×616, p: 496×624, a: 564×789

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00309-11495

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)