261. CARTE GÉNÉRALE ¦ des States…

261. CARTE GÉNÉRALE ¦ des States ¦ de la Republique ¦ POLONAISE ¦ pour servir à l’Inteligence ¦ de l’histoire du commencement du XVIII siécle ¦ et des expéditions de Charles XII ¦ dresée par ¦ LÉONARD CHODZKO. ¦ Gravée sur Acier en des Planches. ¦ par Antonie Marcinkiewicz

261.	CARTE GÉNÉRALE ¦ des States ¦ de la Republique ¦ POLONAISE ¦ pour servir à l’Inteligence ¦ de l’histoire du commencement du XVIII siécle ¦ et des expéditions de Charles XII ¦ dresée par ¦ LÉONARD CHODZKO. ¦ Gravée sur Acier en des Planches. ¦ par Antonie Marcinkiewicz
Paryż 1843

Chodźko Léonard (Borejko) (1800-1871)
Marcinkiewicz Antoni (1797-1871)

00009-03404-b 00009-03404-a

Skala 1:10000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milles de Pologne de 15 an degré„, „Lines de France de 25 an degré„.

Miedzioryt, kolorowane granice, mapa polityczna.

LA ¦ POLOGNE ¦ HISTORIQUE, LITTéRAIRE, MONUMENTALE ¦ ET ¦ ILLUSTRéE ¦ OU… ¦ redigée par une sociéte de littérateurs ¦ SOUS LA DIRECTIONS DE ¦ léonard chodzko ¦ … ¦ Troisime Edition ¦ PARIS ¦ AU BUREAU CENTRAL, RUE SAINT-GERMAN-DES-PRES, 9 ¦ 1843

Mapa opracowana przez jednego z liderów polskiej Emigracji we Francji, geografa i historyka, urodzonego w Polsce w miejscowosci Oborek Leonarda Chodźko Borejko. Wykonana przez polskiego sztycharza zamieszkałego we Francji Antoniego Marcinkiewicza. Mapa została zamieszczona w trzecim wydaniu słynnego dzieła L. Chodzki: LA POLOGNE…. Stalorytnicza kolorowana w epoce mapa ziem polskich z początku XVIII wieku, z okresu III wojny północnej. Wówczas Karol XII zajął terytorium całej Polski i osadził na tronie Stanisława Leszczyńskiego. Na mapie zaznaczone są drogi i podróże Karola XII łącznie z jego ucieczką do Turcji po bitwie pod Połtawą w 1709 roku. Żółtym kolorem uwydatnione są granice ówczesnej Rzeczypospolitej. Staloryt pochodzący z dzieła Leonarda Chodźko „La Pologne historique, litteraire et monumentale”. Papier, staloryt, kolorowany epoce, ślad po złożeniu poszytu, na marginesie z prawej strony przetarcie. Na NE legenda: „CAPITALE D’UN éTAT”, „Chef-lieu du Palatinat”, „Chef-lieu du District„, „Bourg ou Village„, „Frontiére des Etats„, „Frontiére des Provinces„, „Routes de Charles XII„.Na odwrocie tekst ręcznie ołówkiem: „Carte de la Pologne an 18 siécle”. Granice administracyjne kolorowane na żółto, trasy podróży Karola XII na czerwono. Rytownik Antoni Marcinkiewicz. Na odwrocie na E ołówkiem: „Carte ¦ de la ¦ Pologne au 18Scieli”.

Osiedla: sygnatura 4-st. Kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, 4-st. osiedla
Ramka: zwykła
Format ramki: 288×232

Kolekcja: Towarzystwo Historyczno-Literackie

Nr katalogu CRP: 00009-03405

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)