CARTE GÉNÉRALE DE L’ALLEMAGNE COMPRENANT L’ENSEMBLE…

CARTE GÉNÉRALE DE L’ALLEMAGNE COMPRENANT L’ENSEMBLE DES ÉTATS DE L’EUROPE CENTRALE. publicéö PAR J. ANDRIVEAU – GUJON. Géographe – Edi-teur. Rue du Bac, No. 6. Paris 1834

CARTE GÉNÉRALE DE L’ALLEMAGNE COMPRENANT L’ENSEMBLE DES ÉTATS DE L’EUROPE CENTRALE. publicéö PAR J. ANDRIVEAU – GUJON. Géographe – Edi-teur. Rue du Bac, No. 6. Paris 1834
Paryż 1835

Andriveau-Goujon J. (XIX w.)

00534-11867

Skala 1:6000000; podziałki liniowe: „Echelles”, „Myriamétres ou Lieues nouvelles„, „Lieues communes de

France de 25 au Degré.„, „Lieues Marines de 20 au Degré.„, „Milles d’Allemagne de 15 au Degré

Litografia kolorowana mapa polityczna.

Atlas classique et universal de géographie ancienne et moderne… Publ. par J. Andriveau-Goujon. Paris 1835

Mapa Europy środkowej z Atlasu Uniwersalnego J Andriveau-G. Na NE poza ramką: „ATLAS UNIVERSAL, No. 18” (numer strony przerobiony ręcznie na 21), na NW w treści: „Longitude Orientale de Paris”, na SW legenda: „TABLEAU DES éTATS DE LA  CONFédération germanique”.

Rzeźba:            kreski Lehmana     Osiedla:       3-st. kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora          Siatka:         geograficzna

Odwzorowanie: stożkowe

Nazewnictwo:    hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 12′

Ramka:            ozdobna

Format:            r: 385×500, p: 437×540, a: 514×659

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00534-11867