183. CARTE GENERALE ¦ DE LA…

183. CARTE GENERALE ¦ DE LA POLOGNE ¦ avec tous les Etats qui en dependent ¦ dreßée sur les meilleurs mémoires et ¦ appuyée à plusieurs observat? astronom? ¦ Par M Rizzi Zannoni ¦ de la Société Cosmog? de Gottingue? ¦ Proffesseur de Géographie. ¦ A PARIS ¦ Chés Lattré Graveur, rue S. Jacq? ¦ à la Ville de Bordeaux.

183.	CARTE GENERALE ¦ DE LA POLOGNE ¦ avec tous les Etats qui en dependent ¦ dreßée sur les meilleurs mémoires et ¦ appuyée à plusieurs observat? astronom? ¦ Par M Rizzi Zannoni ¦ de la Société Cosmog? de Gottingue? ¦ Proffesseur de Géographie. ¦ A PARIS ¦ Chés Lattré Graveur, rue S. Jacq? ¦ à la Ville de Bordeaux.
Paryż 1771

Delalain Alexandre (1748-1814)
Lattré Jean (1743-1793)
Rizzi-Zannoni Antonio Jan (Giovanni, Baptista) (1736-1814)

00427-36922-b 00427-36922-a

Skala 1:6500000; podziałki liniowe: „ECHELLE”, „Lieues de Pologne de 28. au Degré„, „Lieues de France, de 25. au Degré„, „45 milles communs d’Alemagne dont 15 egalent un Degré„, „Milles communs de Lithuanie de 20. au Degré„, „Milles Statués de Prusse de 18. au Degré„.

Miedzioryt, kolorowane granice prowincji, mapa ogólnogeograficzna.

Atlas moderne ou collection de cartes sur toutes les parties du globe terrestre… Paris 1771 Lattre et Delalain.

Mapa francuskiego geografa Rizzi Zannoniego rytowana przez J. Lattré’a wydana w atlasie Delalain’a w Paryżu. Jean Lattre (fl. 1743 – 1793) był paryskim księgarzem, grawerem i wydawcą map, działającym od połowy do końca XVIII wieku. Lattre opublikował duży zbiór map, globusów i atlasów w połączeniu z wieloma innymi ważnymi francuskimi postaciami kartograficznymi, w tym Janvier, Zannoni, Bonne i Delamarche. Wiadomo również, że współpracował z innymi europejskimi kartografami, takimi jak William Faden z Londynu i włoski kartograf Santini. Piractwo map i naruszenia praw autorskich były powszechne w XVIII-wiecznej Francji. Paryskie zapisy sądowe wskazują, że Lattre postawił zarzuty kilku

Giovanni Antonio Rizzi Zannoni

innym wydawcom map z epoki, w tym francuskiemu Francuzowi Desnosowi i włoskiemu grawerowi map Zannoniemu, których oskarżył o kopiowanie jego pracy. Biura i księgarnia Lattre znajdowały się pod adresem 20 rue St. Jaques w Paryżu, Francja. Giovanni Antonio Bartolomeo Rizzi Zannoni (Padwa, 2 września 1736 – Neapol, 20 maja 1814) był włoskim kartografem i geografem. 9 września 1736 w Padwie w parafii San Martino . W latach 1749-1751 był uczniem Giovanniego Poleniego, profesora astronomii na Uniwersytecie w Padwie. Po podróżach po Włoszech i za granicą (odwiedził m.in. Turcję i Rosję) swoją karierę kartograficzną rozpoczął w 1753 r. W Polsce, gdzie został wezwany przez króla Augusta III: przygotował z tej okazji mapę cała Polska uważana jest za dużo lepszą niż poprzednie. W 1756 r. Przeniósł się do Szwecji i Danii, gdzie w tym samym roku otrzymał zlecenie geodetycznego pomiaru posiadłości duńskich w hrabstwie Oldenburg i Delmenhorst (obecnie Niemcy). W 1757 r. Wyjechał do Niemiec, gdzie służył w Prusach, wówczas zaangażowanych w wojnę siedmioletnią. Podczas bitwy pod Roßbach (5 grudnia 1757), w której Prusacy pod wodzą Fryderyka Wielkiego zwyciężyli Francuzów, został przez nich wzięty do niewoli i wysłany do Paryża. W Paryżu, gdzie pozostanie przez ponad dwadzieścia lat, Rizzi Zannoni spotkał się z Ferdinando Galianim, sekretarzem ambasady neapolitańskiej. Namówił go do opracowania, na podstawie najlepszych istniejących źródeł , mapy królestwa Neapolu . Podniesiony do władzy w latach 1772-1774 piastował urząd hydrografa w Paryżu. Po powrocie do Padwy w 1776 r. Wymyślił wspaniały projekt wykonania ogólnej mapy Włoch na podstawie astronomiczno-geodezyjnej w 15 arkuszach; można było ukończyć jedynie znakomitą „Kartę Paduańską z jej fundamentami” (1780), ponieważ w międzyczasie Rizzi Zannoni został wezwany do Neapolu, aby zrewidować kartę z 1769 r. W Neapolu, do którego przybył w 1781 r., Rizzi Zannoni przekonał ministra do Spraw Zagranicznych i Royal House Marquis Beccadelli della Sambuca oraz Sekretarz Wojny, Handlu i Marynarki, admirał John Acton, o potrzebie przyłożenia ręki do zupełnie nowej mapy, zamiast aktualizacji starej paryskiej mapy; dwaj ministrowie zapewnią mu wstępne finansowanie. Od początku uważano za celowe zaprojektowanie dwóch odrębnych prac, jednego na lądzie, a drugiego na morzu. Wspaniała praca trwała trzydzieści lat: słynny „Atlas geograficzny Królestwa Neapolu” ukazał się w 32 dużych arkuszach, który został ukończony w 1812 roku, dwa lata przed śmiercią Rizziego Zannoniego. Na NE poza ramka: „Nº 19„, na SE poza ramką ołówkiem: „Zannoni”. Na odwrocie na SE ołówkiem: ” Zannoni Rizzi 1762 ¦ 34Ľ x 45˝ cms”, na NE: „30 ¦ M(507)”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: regiony, hydrografia, wyspy, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami ci 1°, podział graficzny w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zwykła
Format: r: 304×449, p: 323×460, a: 389×513

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00427-36922

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)