CARTE ETHNOGRAPHIQUE DE LA RUSSIE ET…

CARTE ETHNOGRAPHIQUE DE LA RUSSIE ET DES CONTRÉES ENVIRONNANTES, AU IXESIÉCLE. Pour servir d’explication à l’Appendiee 1er. du Tome 1er

CARTE ETHNOGRAPHIQUE DE LA RUSSIE ET DES CONTRÉES ENVIRONNANTES, AU IXESIÉCLE.  Pour servir d’explication à l’Appendiee 1er. du Tome 1er
Paris 1819

Lemercier (XIX w.)

00291-11477-b 00291-11477-a

Skala 1:16000000.

Linotyp(chromolitografia) kolorowany, mapa etnograficzna.

Na NW tekst: „voyage dans la turquie D’EUROPE”, Na NE: „Pl. 29.”, na S: „Procédé Chromolith, d’Avril Ses., Rue des Bernardins, 18”, „Nota. L’hydrographie de cette Carte, ainsi que la majeure partie des ethnographiques, ont été calquées sur la Carte qui accompagne l’Histoire de l’Empire de l’Empire de Russie, par Karamsin (Traduetion Française, Paris, 1819)„, „Imp. Lemercier, Paris”. Na W i na E tekst: „EXPLICATIONS”, dotyczacy opisu etnograficznego ziem przedstawionych na mapie.

Rzeźba:                 kreski Lehmana            Osiedla:            2-st kółka

Hydrografia:          rzeki, jeziora                 Komunikacja:    koleje, drogi

Odwzorowanie:      stożkowe                     Siatka:              geograficzna

Współrzędne geografichne: opisane między ramkani co 10°.

Ramka:                 zwykła

Format:                 r: 294×345, a: 362×645

Kolekcja:              Towarzystwo Historyczno Literackie

Nr katalogu CRP: 00291-11477