231. CARTE DE L’ANCIEN ROYAUME ¦…

231. CARTE DE L’ANCIEN ROYAUME ¦ DE POLOGNE, ¦ PARTAGÉ ENTRE LA RUSSIE, LA PRUSSE ¦ ET L’AUTRICHE. ¦ Par les Traités succesifs de 1772. 1793 et 1795. ¦ Contenant aussi ¦ LE ROYAUME DE PRUSSE. ¦ Par E. Mentelle, Membre de l’Institut de France ¦ Et P. G. Chanlaire, l’un des Auteurs de l’Atlas National. ¦ A Paris, chez les Auteurs ¦ P. G. Chanlaire ¦ Rue Geoffroy-Langevin N° 7. ¦¦ E. Mentelle ¦ Rue du Doyenne N° 2.

231.	CARTE DE L’ANCIEN ROYAUME ¦ DE POLOGNE, ¦ PARTAGÉ ENTRE LA RUSSIE, LA PRUSSE ¦ ET L’AUTRICHE. ¦ Par les Traités succesifs de 1772. 1793 et 1795. ¦ Contenant aussi ¦ LE ROYAUME DE PRUSSE. ¦ Par E. Mentelle, Membre de l’Institut de France ¦ Et P. G. Chanlaire, l’un des Auteurs de l’Atlas National. ¦ A Paris, chez les Auteurs ¦ P. G. Chanlaire ¦ Rue Geoffroy-Langevin N° 7. ¦¦ E. Mentelle ¦ Rue du Doyenne N° 2.
Paryż [1798]

Chanlaire Pierre Gregoire (1758-1817)
Mentelle Edne (1730-1815)

00355-36850-b 00355-36850-a

Skala 1:3000000; podziałki linowe: „Lieues Communes de France de 25. au Deg.„, „Milles Géographiques de 60. au Deg.„, „Lieues Marines et de Pologne de 20. au Deg.„, „Miles d’Allemagne de 15. au Degré.„, „Werstes de Russie de 104. au Degré.„, „Lieues Communes de Hongrie de 13½ au Degré„, „Myriamètres

Miedzioryt kolorowane granice, mapa przegladowo-polityczna.

[Atlas National ?]

Atlas universel de géographie physique, et politique, ancienne et moderne… par E. Mentelle et P. G. Chanlaire. Paris [1798] les Auteurs.

Mapa przedstawiająca Polskę po trzykrotnych rozbiorach, zwraca uwagę bardzo bogate nazewnictwo. Pierre Grégoire Chanlaire (Pierre Gilles Chanlaire) (ur. 21 czerwca 1758 w Wassy, Królestwo Francji, † 8 marca 1817 w Paryżu) był francuskim prawnikiem, pionierem statystyki i kartografem. Był synem Pierre-Gillesa Chanlaire (1728-1803), doradcy króla, Procureur des Eaux et Forêts i Marie Thérèse Gantois (1737-1817). 26 kwietnia 1787 poślubił Angélique-Emilie Vermeil (1769–1838), z którą miał dwoje dzieci: Angélique-Claire Chanlaire (10 maja 1788, Paryż – 9 września 1877) i Pierre-Gilles Chanlaire (? – 23. Grudzień 1870, Cannes). Niewiele wiadomo o jego życiu. W 1780 r. Był adwokatem w Sądzie Najwyższym Parlement de Paris. Wraz z rewolucją zaczął zmieniać   swoją   orientację   zawodową iuczył się geografii. Na początku XIX wieku pracował w administracji Centrale

Pierre Grégoire Chanlaire

des Eaux et Forêts, gdzie po kilku latach powierzono mu kataster. Stworzył wiele ważnych i znanych map, takich jak Carte d’Europe, dressée sur la méridienne de Paris czy Carte géométrique des Routes de Poste de la République Française. Od 1803 do 1807 był dyrektorem organu topograficznego. Edme Mentelle, urodzony 11 października 17301 w Paryżu, gdzie zmarł 29 grudnia 18152, jest francuskim geografem. Jest autorem wielu prac, z których kilka odniosło duży sukces, oraz Atlasu Uniwersalnego, na który składa się 170 map. Uczeń Jean-Baptiste-Louis Crevier w college’u w Beauvais, Mentelle uzyskał pracę w zarządzaniu gospodarstwami ogólnymi. Opublikował kilka wierszy i komedii bez powodzenia, potem zaczął studiować geografię i został profesorem geografii w Szkole Wojskowej. Zwolennik rewolucji uczył w szkołach centralnych, a następnie w szkole normalnej. W 1795 r. Został wybrany na członka Narodowego Instytutu Nauki i Sztuki. W 1786 r. Dla najstarszego syna Ludwika XVI wykonał wraz z Jeanem Tobie Mercklein złożoną kulę ziemską, a nawet „zagnieżdżoną”, składającą się z trzech elementów: jego zewnętrzna powierzchnia

Edme Mentelle

przedstawia glob ziemski; jego wewnętrzne oblicze, niebiańskie sklepienie; w środku kula reprezentuje głębiny mórz. Jest wystawiony w apartamentach Delfina w Pałacu Wersalskim (V 5243; depozyt działu map i planów Biblioteki Narodowej Francji, Ge A 356 Res.). Jest autorem tomów poświęconych geografii starożytnej wydanych przez Methodical Encyclopedia Na NW, przy kartuszu tytułowym legenda granic: zielony – „la Prusse”,  czerwony – „la Russie”, zolty – l’Autriche”, „Note Les Teintes plates et unies indiquent le Démembrement ¦ de la Pologne sait en 1773. les Lisérés de mêmeCouleur indiquent ¦ le dernier Démembt. sait entre les 3. Puissances Partageantes en 1795.„. Na S poza ramką: „Longitude Orientale du Méridien de Paris”, Na N poza ramka: „Longitude Orientale du Méridien de l’Isle de Fer”, na NW poza ramka: „Nº 103.”.

Znak wodny: IHS, SERUE, serce.
Rzeźba: kopczyki
Komunikacja: drogi
Osiedla: sygnatura obrazkowa, 3-st. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna,kanały
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami na E i W co 12′, na N i na S co 13′, oznaczone graficznie w ramcewewnetrznej co 10′.
Ramka: zwykła
Format: r: 428×626, brak śladów płyty, a: 463×774

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00355-36850

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)