CARTE DE LA POLOGNE DIVISÉE PAR…

CARTE DE LA POLOGNE DIVISÉE PAR PROVINCES ET PALATINATS ET SUBDIVISÉE PAR DI-STRICTS Construite d’aprés quantité d’Arpentages d’Obse-rvations, et de Mesures prises sur les Lieux. DEDIÉE A SON ALTESSE LE PRINCE PRUSSE-VINDES JOSEPH ALEXANDRE JABLONOWSKI PALATIN DE NOWOGROD Chevalier des Ordres du St. Esprit, de l’Aigle blanc et de St. Hubert Aßocié à l’Academie Rle. des Sciences de Paris Par son trés humble et trés oberßant Serviteur J. A. B. RIZZI ZANNONI de l’Académie Rle des Sciences de Gottingue d’Altorf &c. Géographe de la Marine de France 1772.

Londyn 1772

Bourgoin
Czaki F. F. (XVIII-XIX w.)
Hillary-Saint
Jablonowski Józef Aleksander (1711-1777)
Rizzi-Zannoni Antonio Jan (Giovanni, Baptista) (1736-1814)

Skala 1:692000; podziałki liniowe: „Mile Polskie y Niemieckie ktorych 15 w Gradusie„, „Mile Pruskie y Litewskie 20 w Gradusie„, „Mile Kurlandzkie Zmudzkie y Semigalii„, „Mile Wielkie Ukrainskie 9 732/2000 w Gradusie„, „Male Mile Ukrainskie 12 951/2000„, „Mile Ruskie y na Pokuciu 11 1/4 w Gradusie„, „Mile Podolskie 19 1223/2000 w Gradusie„, „Mile Wolynskie 13 w Gradusie„, „On – Sazina Tatarska wyrachowana na 655,9 Pretow francuskich„, „Werszty Moskiewskie 104 1/2 w Gradusie„, „Mili Osmanli albo Mile turecie 22 Gradusie„, „Mili Bogdani albo Mile Moldawskie, Wegierskie y Woloskie„, „Mile Francuskie wyrachowane na 2500 Pretow„, „Mile Angielskie

Miedzioryt kolorowany, mapa szczegółowa, wieloarkuszowa.

Pierwsza szczegółowa 24-arkuszowa mapa Królestwa Polskieho przedstawiająca sytuację przedrozbiorową Polski. Powstala ona dzieki inicjatywie księcia Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, wojewody nowogrodzkiego, uważanego często za ówczesnego patrona kartografii polskiej. Prace nad tą mapą, trwajace ponad 20 lat rozpoczęto ok. 1740 roku przy udziale wielu kartografów (Saint Hillarego, F. F. Czakiego) ostateczną wersję mapy opracował G. A. Rizzi-Zannoni, wydając ją pod własnym nazwiskiem w Londynie w 1772 roku. Mapa uchodzi za jadno z najlepszych dzieł kartograficznych tego okresu dotyczacych ziem polskich. Często przerabiana i wydawana w różnych wersjach,wykorzystywana była często dla celów wojskowych. Niezwykle bogata treść ujęta została w legendzie opisującej 49 elementów antropo- i fizycznogeograficznych oraz 16 skrótów. W roku 1806 drukowano ją w Paryżu z płyt przywiezionych z Warszawy przez generała Sansona na potrzeby armii napoleonskiej. Skorowidz arkuszy w skali 1:4000000 z opisempodzialu administracyjnego i kartonem planu Warszawy.

Rzeźba:                        kopczyki stylizowane , skalowane

Osiedla:                       plany, sygnatura wielostopniowa

Hydrografia:     rzeki, jeziora, kanały, bagna

Komunikacja:    drogi, przeprawy wodne, mosty

Siatka:             geograficzna                            Odwzorowanie: stożkowe

Nazewnictwo:                                Hydrografia, państwa, prowincje, makroregiony, mezoregiony,5-st osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 4′

Ramka:                                         zwykła

Format całosci po złożeniu:            2100×2100

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00739-03552