(BRAK TYTUŁU), [Mapa przedstawia obszar Europy…

(BRAK TYTUŁU), [Mapa przedstawia obszar Europy Środkowej między Renem i Morzem Czarnym, Alpami i Skandynawią i Wyspami Brytyjskimi]

(BRAK TYTUŁU), [Mapa przedstawia obszar Europy Środkowej między Renem i Morzem Czarnym, Alpami i Skandynawią i Wyspami Brytyjskimi]
Norymberga 1493

Cusanus Cardinal (Nicolas) Mikolaj (Cryftz, Khrypffs) z Kuzy (1401-1464)
Długosz Jan (1415-1480)
Kamermeister Sebald (Sebastian)
Koberger Anton (1445-1513)
Münzer Hieronim (Hieronysmus) (1437-1508)
Pleydenwurf Wilhelm (+1494)
Schedel Hartmann
Schreyer Sebastian
Wohlgemuth Michael

00103-04942-b 00103-04942-a

Skala 1:3750000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały; mapa przeglądowa.

Liber chronicarum, Nürnberg Anton Koberger (12 VII 1493). Kolofon: (CCLXVI) Completo in famosissima Nurembergensi verbe Operi  de hystorijs etatum mundi, ac descriptione vrbium, felix imponitur finis, Collectum breui tempore Auxilio doctoris Hartma(n)ni Schedel, qua fieri potuit diligentia. Anno… Millesimo quadringentesimo nonagesimotertio, die quarto  mensis Junij

Mapa pochodzi z łacińskiego wydania Liber chronicarum… Hartmann’a Schedla, wydana przez norymberskiego wydawcę i drukarza A. Kobergera. Kronika powstała z inicjatywy środowiska intelektualnego Norymbergii. Szczególnie przyczynili się do jej wydania bogaci kupcy S. Schreyer i S. Kammermeister. Rycinami ozdobili kronikę W. Pleydenwurf i jego ojczym M. Wohlgemuth, którzy prawdopodobnie rytowali opisywaną mapę. Autorem mapy jest H. Münzer, norymberski fizyk i astronom, opracował ją na podstawie rękopisu mapy Europy wykonanego przez kardynała Cusanusa – Mikołaja z Kuzy. Opisane strony świata: MITNACHT, MITAG, ORIENT, OCCIDENT. Na odwrocie numer strony: CCXCIX, tekst na E: „Declaratur situ[m] ymagine[s]q[ue]…”, na W: „Ad est nunc studiose lector finis libri Chroni-carum… Ad in  tuitu[m] autem et proces proudidoru[m] ciuiu[m] Sebaldi Schreyer  et Sebastiani Kamermeister hunc librum dominus Anthonius Koberger Nuremberge impressit. Adhitis…viris… Michaele  Wolgemut et Wilhelmo Pleydenwurff, quaru[m] solerti acuratis- simaq[ue] animaduer-sione tum ciuitatum tum illustrium  virorum figure inserte sunt. Consummatu[m] autem duodeci/ma mensis Julij. Anno…1493”. Na odwrocie ołówkiem na SE: „1493”, „Schedel  z Liber Chronic.  1493”, na NE: „M(305)”. Najstarsza w zbiorze CARTOGRAPHIA RAPPERSVILIANA POLONORUM mapa, na której pojawiła się nazwa Polski (POLONIA).

Znak wodny:    wieża.

Rzeźba.            Kopczyki               Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, osiedla

Ramka:            pojedyncza

Format:            r: 390×578, a: 421×587

Kolekcja:      Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00103-04942