Auctior et Corrector Tabula Chorographica REGNI…

Auctior et Corrector Tabula Chorographica REGNI POLONIÆ, Vicina-rumque Regionum, ubi itinera, quae Seren . Rex Sueciæ CAROLUS GU-STAVUS una cum Exercitibus suis ab initio usque ad sinem bellisecit, numme-ris denotantur, per supr. Castr. Metat. loc. E. J. Dahlberg. Stationes et loca ubi Se-reniss. Rex ipsem et fuit Corona indicantur; reliqua Vero itinera per Ejusdem Generales Fuere consecta.

Norymberga 1696

Dahlberg[h] (Dalberck) Count Erik Jöhson (1625-1703)
Cordier Louis (Ludovicus) (1661-1675)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)
Puffendorf Samuel (Severinas de Monzambano) (1632-1694)
Rigelius (Rigels) Christoph

Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Polonica communia„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa historyczna.

De Rebus a Carlo Gustavo SueciæRege Gestis Commentariorum Libri septem elegantissimis tabulis aeneis exornati. Cum triplici indice. Norimbergæ: Sumptibus Christophori Riegeli literis Knorzianis 1696, Tractatus praecipui, dedykacja: Carlo XI, Suecor., Gothor., Vandalorumq., Regi.- Vidula L. B. a Pufendorf, Berolini, 15 November 1696, Praesatio Godefredi Thomasil.- Samuelis Liberi Baronis de Pufendorf.

Mapa ze słynnego dzieła historyka niemieckiego Samuela Puffendorfa, opracowana przez E. J. Dahlberga, architekta i rysownika w służbie króla szwedzkiego Karola Gustawa, rytowana przez Louisa Cordiera około roku 1670, pochodzi z okresu II wojny północnej. Dzieło Puffendorfa wydał Christoph Riegel w 1696 r. w Norymberdze. Na E przy kartuszu scena batalistyczna, kartusz tytułowy z herbami Polski i Litwy. Sygnatury z kolorami, punkty postoju armii Karola Gustawa, treść mapy znacznie bogatsza na północy niż w centrum i na południu, wzbogacona herbami polskich województw oraz herbami Polski i Litwy. Na SE w treści napis: „L. Cordier sculp.„. W zbiorze Cartographia Rappersviliana znajdują się trzy kompletne wydania dzieła Puffendorfa z kompletem map i rycin. Na odwrocie na NW ołówkiem: „b 175 -„, na SE: „450,-”

Rzeźba:                        kopczyki, kreski             Osiedla:           sygnatura, plany

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna      Komunikacja:    marszruty armii K. Gustawa

Nazewnictwo:                                regiony, mikroregiony, hydrografia, województwa, państwa

Współrzędne geograficzne:            opisane tylko na W i E co 1°, podział graficzny co 10′ w ramce wewnętrznej.

Ramka:zewnętrzna ozdobna, wewntrzne tylko na W i E

Format: r: 288×376, p: 295×380, a: 363×430

Kolekcja:własna MPR

Nr katalogu CRP: 00762-11986