AFRIKA

AFRIKA
Lipsk 1940

Bibliographisches Institut

00379-36874-b 00379-36874-a

Skala 1:15000000; podziałka: kilometrowa

Offset współczesny, mapa polityczna

Mapa polityczna Afryki wykonana na zamówienie Wehrmachtu w Lipsku w 1940 roku. Na NW w treści legenda. Na SE pod ramką: „Bibliographisches Institut Leipzig”, na SW: „1940”. Na odwrocie na SE: „Nur für den Gebrauch innerhalb der Wehrmacht  Afrika:  Karte  Tornisterschrift  des Oberkommandos  der Wehrmacht  Abt. Inland  1939/40 · Erster Jahrgang · Heft 21”

Rzeźba:            kreski Lehmana     Osiedla:                   3-st. kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora          Komunikacja:           koleje, drogi

Odwzorowanie: walcowe                Siatka:                     geograficzna

Nazewnictwo:    makroregiony, hydrografia, państwa, prowincje, 5-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 5°

Ramka:            zwykła

Format:            623×591, a: 672×612

Kolekcja:         Michał hrabia Potulicki

Nr katalogu CRP: 00379-36874