96. AFRIKA

96.	AFRIKA
Lipsk 1940

Bibliographisches Institut

00379-36874-b 00379-36874-a

Skala 1:15000000; podziałka: kilometrowa

Offset współczesny, mapa polityczna

Mapa polityczna Afryki wykonana na zamówienie Wehrmachtu w Lipsku w 1940 roku. Na NW w treści legenda. Na SE pod ramką: „Bibliographisches Institut Leipzig”, na SW: „1940”. Na odwrocie na SE: „Nur für den Gebrauch innerhalb der Wehrmacht  Afrika:  Karte  Tornisterschrift  des Oberkommandos  der Wehrmacht  Abt. Inland  1939/40 · Erster Jahrgang · Heft 21”

Rzeźba: kreski Lehmana
Osiedla: 3-st. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Komunikacja: koleje, drogi
Odwzorowanie: walcowe
Siatka: geograficzna
Nazewnictwo: makroregiony, hydrografia, państwa, prowincje, 5-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 5°
Ramka: zwykła
Format: 623×591, a: 672×612

Kolekcja: Michał hrabia Potulicki

Nr katalogu CRP: 00379-36874

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)