A NEW MAP OF THE KINGDOM…

A NEW MAP OF THE KINGDOM OF POLAND with all its Divisions and THE DISMEMBED’D PROVINCES BySamuel Dunn, Mathematician

A NEW MAP  OF  THE KINGDOM OF POLAND with all its Divisions  and THE DISMEMBED’D PROVINCES BySamuel Dunn, Mathematician
Londyn 1786

Dunn (Dun) Samuel (+1794)
Jefferys (Gefferys) Thomas (1710-1771)
Kitchen (Kitchin) Thomas (1718-1784)
Sayer Robert (1725-1794)

00321-36816-b 00321-36816-a

Skala 1:4000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „SCALES„, „Leagues of Poland 28 in a Degree.„, „British Miles 68½ in a Degree.„, „Common Miles of Germany 15 in a Degree.„, „Common Miles of Lithuania 20 in a Degree„, „Statute Miles of Prussia 18 in a Degree.„.

Miedzioryt, kolorowane granice, mapa polityczna.

A General Atlas… by Samuel Dunn, Robert Sayer and Thomas Jefferys. Londyn 1786

Mapa opracowana i wydana przez R. Sayera przy współpracy angielskiego matematyka i wydawcy S. Dunn’a. Tekst na SW między ramkami: „Longitude East of Londyn„, W kartuszu tytułowym pod tytułem: „Londyn;  Printed for Robert Sayer, Fleet Street,  as the Act divects, August, 1st.  1786.„, Ponizej: „The Kingdom of Poland Contain’d  before the Partation Treaty in 1775.. (Inhabitants) 14,260,000„, „The Russian Province, dismem-¦bered from Lithuania, contains… (Inhabitants) 1,550,000„, „The Austrian Province, of Galicia  which includes Lodomeria, contains…. (Inhabitants) 2,580,000„, „The Prussian Province, comprehending  Polish or West Prussia & C. contens… (Inhabitants) 800,000„, „Total in the dismemberd Provinces 4,930,000„, „Remains in Poland 9,330,000.„. Na SE i na NE numery strony „12„. Na odwrocie na NE: „M brak” na SE ręcznie ołówkiem: Polska Sayer – Dunn 1786″.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygnatura obrazkowa, kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna      Komunikacja:    drogi

Nazewnictwo:                                hydrografia, państwa, regiony, osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wew netrznej co 10′.

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 303×444, p: 331×466, a: 417×534

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00321-36816