A Map of the KINGDOM OF…

A Map of the KINGDOM OF POLAND Describing its Ancient Limits with the Dismemberments; LIKEWISE ITS PRE-SENT BOUNDARY AS Settled by ACT OF CONGRESS at Vienna. Londyn:Published by W. FADEN, Geographer to HIS MAJESTY, and to H. R. H. PRINCE REGENT, Charing Cross, April 12th.1816 (Fourth Edition )

A Map of the  KINGDOM OF POLAND  Describing  its Ancient Limits with the Dismemberments;  LIKEWISE ITS PRE-SENT BOUNDARY AS  Settled by ACT OF CONGRESS at Vienna. Londyn:Published by W. FADEN, Geographer to HIS MAJESTY,  and to H. R. H. PRINCE REGENT, Charing Cross, April 12th.1816   (Fourth Edition )
Londyn 1816

Coxe Rev. William
Faden William (1750-1836)
Jefferys (Gefferys) Thomas (1710-1771)
Rizzi-Zannoni Antonio Jan (Giovanni, Baptista) (1736-1814)
Rosen Lt. Colonel Baron

00062-04679-b 00062-04679-a

Skala 1:2600000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „English Miles 69½ to a Degree„.

Miedzioryt, kolorowany, mapa polityczna

General Atlas… Londyn 1816

Mapa opracowana przez W. Fadena, angielskiego wydawcę i kartografa, nadwornego geografa królewskiego, na podstawie 24 arkuszowej mapy Polski Rizzi-Zannoniego wydanej w 1772 roku na polecenie Króla Polskiego i mapy W. Coxa wydanej w 1790 roku oraz manuskryptu pułkownika barona Rosena dotyczacego ziem polskich. Wydawnictwo Fadena miesciło się na rogu Caring Cross i St. Martin, i jako sukcesja po T. Jefferysie, jednymz najwybitniejszych angielskich geografów i wydawców nosilo nazwe Jefferys & Faden. Pod tytułem legenda kolorow granic: „Russia (zielony), Prussia (rozowy), Austria (zolty), Kingdom of Poland (czerwony). Na SW karton: „Warszawa Warsaw„, na W i E od planu warszawy tekst opisujacy okolicznosci powstania mapy. Między ramkami na SW tekst: „Longitude East of Londyn„. Na odwrocie na NE: „23”, ołówkiem: „M brak”, na SE: „Faden 1816”

Rzeźba:                 kopczyki                      Osiedla:            plany, 2-st kółka

Hydrografia:          rzeki, jeziora, bagna      Komunikacja:    koleje

Współrzędne geografichne: opisane między ramkani co 1°, oznaczone graficznie w ramce

wewnętrznej co 10′

Ramka:                 zwykła

Format:                 r:533×606, p: 548×630, a: 596×801

Kolekcja:              Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00062-04679