A Map of the KINGDOM OF…

A Map of the KINGDOM OF POLAND Describing its An-cient Limits with the Dismemberments; LIKEWISE ITS PRESENT BO-UNDARY AS Settled by ACT OF CONGRESS at Vienna. Londyn: Pu-blished by JAS. WYLDGeographer to HIS MAJESTY, Charing Cross East

A Map of the  KINGDOM OF POLAND  Describing  its An-cient Limits with the Dismemberments;  LIKEWISE ITS PRESENT BO-UNDARY AS  Settled by ACT OF CONGRESS at Vienna. Londyn: Pu-blished by JAS. WYLDGeographer to HIS MAJESTY,  Charing Cross East
Londyn 1837

Bansemer J. M
(Faden William (1750-1836))
Falkenhagen P. Zaleski
Wyld James

00073-04912-b 00073-04912-a

Skala 1:2600000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „English Miles 69 ½ to a Degree„.

Linotyp, kolorowane granice, mapa polityczna

Atlas containing ten maps of Poland, exhibiting the political changes… from 1772… by J. M. Bansemer and P. Falkenhagen Zaleski. Londyn 1837 J. Wyld

Mapa opracowana przez J. Wylda na podstawie mapy polski W. Fadena. Jako sukcesor wydawnictwa Jefferys & Faden wydał on w fornie atlasu 10 map Polski auorstwa poprzedników oraz własnego. Na SW karton: „Warszawa or Warsaw”, Tabele: „Population  of the Ancient Kingdom of  Poland.  according to the seweral septems of  religions Belief”, „Population  and  Superficial Contents,  discributed according to  Languages”. Pod tytułem Legenda: „Railroads Finished, Do Projected”, granice: „Russia (zielony), Prussia (różowy), Austria (żółty), Kingdom of Poland (czerwony)”. Między ramkami tekst: „Longitude East of Londyn”. Na SW. Na odwrocie na NE ręcznie ołówkiem: „M brak / POLAND”, na SE ołówkiem: „Wyld”.

Rzeźba:                 kopczyki                      Osiedla:            plany, 2-st. kółka

Hydrografia:          rzeki, jeziora, bagna      Komunikacja:    koleje

Nazewnictwo:        hydrografia, góry, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, graficznie oznaczone w ramcewewnętrznej co 10′.

Ramka:                 zwykła

Format:                 r:537×614, a: 577×609

Kolekcja:              Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00073-04912