191. A MAP ¦ of ¦…

191. A MAP ¦ of ¦ POLAND ¦ with its ¦ APPENDAGES; ¦ shewing ¦ thelate Partition ¦ for that KINGDOM.

191.	A MAP ¦ of ¦ POLAND ¦ with its ¦ APPENDAGES; ¦ shewing ¦ thelate Partition ¦ for that KINGDOM.
Londyn (1774)

Faden William (1749-1836)
Jefferys (Gefferys) Thomas (1710-1771)
Johnston William (1739-1796)
Salmon Thomas (1679-1767)

00441-36936-b 00441-36936-a

Skala 1:20000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Miles 60 to a Degree

Miedzioryt czarno-biały; mapa przeglądowa.

(A new geographical and historical grammar: wherein the geographical part is truly modern… By Thomas Salomon… engraved by T[homas] Jefferys… Londyn 1774 printed for William Johnston.)

Jefferysrytownik, geograf, jeden z najbardziej znaczących angielskich wydawców map XVIII wieku. Posiadał swoje pracownie przy Red Lyon Street w pobliżu St. John’s Gate (1732-1750). W 1750 roku prenosi się na St. Martins Lane 5 Charing Cross. Był nadwornym geografem Fryderyka Ksiecia Walii (1748) i później Grzegorza III. Wydawnictwo Jef ferys’a uratował od bankructwa William Faden, który odziedziczył oficynę Jefferysa po jego śmierci. William Faden (1749–1836) był angielskim kartografem i królewskim geografem króla Jerzego III. Był grawerem, wydawcą i redaktorem czasopism. Tytuł „geografa dla króla” został nadany różnym ludziom w XVIII wieku, w tym Johnowi Senexowi, Hermanowi Mollowi, Emmanuelowi Bowenowi i Thomasowi Jeffreysowi. Wszyscy ci ludzie, łącznie z Williamem Fadenem, byli rytownikami i wydawcami, a nie uczonymi czy akademikami. Ich zadaniem było wykonanie map dla korony i parlamentu. William Faden urodził się jako syn londyńskiego drukarza Willama Faden seniora (1711–1783), który był pochodzenia szkockiego (pierwotnie MacFaden). On sam opracował i wydrukował atlas północnoamerykański  w  1777 roku,  który stał  się głównym atlasem przedstawiającym bitwy amerykańskiej wojny o niepodległość. Atlas zawiera 29 map, które zawierają szczegółowe mapy bitewne

William Faden

sporządzone przez naocznych świadków.  William został pochowany na cmentarzu św.Mikołaja w Shepperton w dzielnicy Spelthorne w Surrey w Anglii w 1836 roku. William Faden był także redaktorem „The Public Ledger” lub „The Daily Register” w Londynie. Lista angielskich map hrabstw, które wydrukował William Faden, znajduje się również w jednej z jego biografii. William Faden, zamieszkały w Charing Cross w Londynie, był jednym z głównych kartografów i wydawców map swoich czasów i stworzył niezwykle dobrze grawerowane mapy. Oprócz kilku podobnych map hrabstw  opublikował mapy Indii  Zachodnich,  Indii i Francji. Był szczególnie za angażowany w tworzenie map Ameryki w czasie wojen o niepodległość, w tym niektóre przedstawiające ruchy wojsk i plany bitewne. Jego atlas pół nocnoamerykański z 1776 r. Jest obecnie cenionym przedmiotem kolekcjonerskim, podobnie jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej z 1785 r. William Faden został wybrany przez Ordnance Survey do wydrukowania ich pierwszej mapy Kent w 1801 roku. W 1822 roku jego katalog zawierał ponad 350 publikacji. Opisywana mapa ukazała się w dziele wydanym przez W. Fadena, spadkobiercę oficyny T. Jefferysa. Na NE między ramkami: „Deg. East from Londyn„, na NW między ramkami: „Gent. Mag Novr. 1772„.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, góry, państwa, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami na N, E, W co 1°, oznaczome graficznie co 20 ’, na S między ramkami opisane co 1 godzine, oznaczone graficznie co 20′
Ramka: zwykła
Format: r: 171×205, p: 189×219, a: 199×230

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00441-36936

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)