9. PALATINATVS ¦ POSNANIENSIS ¦ IN…

9. PALATINATVS ¦ POSNANIENSIS ¦ IN MAIORI POLONIA PRIMARII ¦ NOVA DELINATIO ¦ per G. F. M.

9.	PALATINATVS ¦ POSNANIENSIS ¦ IN MAIORI POLONIA PRIMARII ¦ NOVA DELINATIO ¦ per G. F. M.
Oxford 1680-1683

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Freudenhammer Georgius [Jerzy] (1628-1697)
Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)
Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.)                                      

00566-11899-b 00566-11899-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Magna„, „Milliaria media seu

Miedzioryt kolorowany, mapa szczegółowa.

The ¦ English ¦ Atlas. ¦ Volume I. ¦ CONTAINING A ¦ DESCRIPTION ¦ OF ¦ POLAND. kolofon: OXFORD, ¦ Printed at the THEATER, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers ¦ in Amsterdam MDCLXXX.

Mapa opracowana przez poznańskiego geografa G. Freudenhamera w 1645 roku, następnie wykorzystywana przez Janssoniusa i Blaeu’a. Po przejęciu płyt Janssoniusa i Blaeu’a przez M. Pitta znalazła się również w The English Atlas. Moses Pitt (ok. 1639–1697) był księgarzem i drukarzem, znanym z produkcji swojego Atlasu świata, projektu wspieranego przez Royal Society, aw szczególności przez Christophera Wrena. Znany jest również jako autor Krzyku uciskanych (1691), opisu warunków, w jakich uwięzieni dłużnicy żyli w więzieniach dłużników w Anglii. Pitt pochodził z St Teath w Kornwalii i zaczął publikować w 1667 roku ze swojej bazy w Little Britain w Londynie. Jego prace charakteryzowały się treścią naukową i obejmowały autorów takich jak Robert Boyle i Gilbert Burnet. Jego Atlas miał początkowo mieć 12 tomów i kontynuował inne prace dla Royal Society. Jednak rosnące koszty, szacowane przez Pitta na 1000 funtów za sztukę, przyczyniły się do jego ostatecznego bankructwa i tylko cztery tomy zostały kiedykolwiek wyprodukowane. Drugi tom miał na okładce znany grawerowany portret królowej Katarzyny z Braganzy autorstwa Edwarda Le Davisa. W Irlandii William Molyneux współpracował z Rodericem O’Flaherty przy zbieraniu materiałów do Atlasu. Chociaż kryzys finansowy Pitta doprowadził do  anulowania projektu,  zebrano wiele  cennych prac  dotyczących wczesnej historii Irlandii. Molyneux i O’Flaherty zaprzyjaźnili się, a Molyneux pomagał, gdy w Londynie w 1685 r. Opublikowano traktat Ogygia tego ostatniego. W wyniku projektu Atlas Pitt został ogłoszony upadłością. Został zabrany do Więzienia Floty i pozostał tam lub w więzieniu King’s Bench przez siedem lat. W 1691 roku opublikował Krzyk uciskanych: Być prawdziwym i tragicznym opisem niezrównanych cierpień wielu biednych, uwięzionych dłużników w większości więzień w Anglii, poruszający apel w imieniu więźniów o zadłużenie w całym kraju. Steven Swart, wczesne źródła map, drukarz, autor, inny, księgarz, wydawca, redaktor, grawer Na NE w treści teksty: „Lector Benevole ¦ Duo monendus es: Alterum, de loco:¦rum latitudine, polivie elevatione, de ¦ distantia locorum in miliaribus alterum. ¦ Illam ex nostris et amicorum observa:¦tionibus, quàm unquam anté. accuratio:¦rem damus: Hæc. si non in omnibus tibi ¦ moverit salivam, ne prius culpes, an:¦tequàm inæqualitatem miliarium ob ad:¦jacentes præcipue regiones, maximà ¦ in hoc tractu, impedimeutaque viarum ¦ probe trutinaveris. Fieri enim nonnum:¦quam aßolet, ut parvamloci alterius ¦ ab altero, tàm in terrà, quàm tabulâ ¦ distantiam, paludes, aliave obstacula. ¦ iter illac facientibus longius exten:¦dant. V. et F.„, „Palatinatus hic Majoris Poloniæ est ¦ primarius, sinu suo clandit 14 civi:¦tates et Oppida: 1442 pagos.„, opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens Occidens, na NW herb wielkopolski z koroną. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Blaeu„, „51 1 4”.

Znak wodny: L
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: trapezoidalne
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 20′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2′.
Ramka: zwykła
Format: r: 459×536, p: 463×540, a: 506×605

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00566/11899

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)