8. STETIN Ville forte d’Allemagne Capitale…

8. STETIN Ville forte d’Allemagne Capitale de la Pomeranie Royale. ¦ Située Sur la Ri-viere de l’Oder, a 53, degrez 25, minutes de Latitude et 37. ¦ degrez 5, minutes de Longitude, Elle fut cedée a la Couronne de Suede l’an ¦ 1648 par la Paix de Munster.

8.	STETIN Ville forte d’Allemagne Capitale de la Pomeranie Royale. ¦ Située Sur la Ri-viere de l’Oder, a 53, degrez 25, minutes de Latitude et 37. ¦ degrez 5, minutes de Longitude, Elle fut cedée a la Couronne de Suede l’an ¦ 1648 par la Paix de Munster.
Paryż 1705

Fer Nicolas de (1646-1720)

00371-36866-b 00371-36866-a

Skala 1:40000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, plan topograficzny.

[Les forces de l’Europe ou description des principales villes, avec leurs fortifications… par Nicolas de Fer. Paris 1705 chez l’Auteur]

Plan miasta Szczecina pochodzi prawdopodobnie z atlasu de Fer’a przedstawiającego fortyfikacje większych miast europejskich. Na NE spis 13 ważniejszych budowli ówczesnego Szczecina. Na E w treści róża wiatrów. Na S w treści: „De L Schem Fer”, pod ramką numer strony: „140„, ołówkiem: „Szczecin ¦ De Fer 1700”.

Zabudowa: zarys
Hydrografia: rzeki, kanały
Komunikacja: drogi
Ramka: zwykła
Nazewnictwo: hydrografia, dzielnice miasta
Format: r: 180×197, p: 210×221, a: 316×362

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00371/36866

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)