77. CARTE ¦ DU ¦ MONT…

77. CARTE ¦ DU ¦ MONT BLANC ¦ ET DES ¦ VALLÉES ENVIRONNANTES ¦ pour servir de Guide aux voyageurs. ¦ 1825. ¦ Dessunée par Jn. DuBois. ¦ Lithogra. et imprim. par Spenglea et Compil.a Genéve.

77.	CARTE ¦ DU ¦ MONT BLANC ¦ ET DES ¦ VALLÉES ENVIRONNANTES ¦ pour servir de Guide aux voyageurs. ¦ 1825. ¦ Dessunée par Jn. DuBois. ¦ Lithogra. et imprim. par Spenglea et Compil.a Genéve.
Genewa 1825

Dubois Jean (1789-1849)
Pictet, François-Jules (1809-1872)
Spengler, André-Philibert S. (1793-1866)

01034-38452-b 01034-38452-a

Skala 1:100000;podziałki liniowe: „Lieues communes de 25 Degré.”, „Miles d’Italie de 60 au Degree”.

Staloryt czarno-biały, mapa turystyczna.

Prawdopodobnie druk ulotny opracowany i wydany przez szwajcarskiego wydawcę Jean’a Dubois w Genewie. Rysunek wykonany przez François Jules Pictet-De la Rive (27 września 1809-15 marca 1872) był on szwajcarskim zoologiem i paleontologiem. Urodził się w Genewie. Ukończył studia B. Sc. w Genewie w 1829 r. i krótko studiował w Paryżu, gdzie pod wpływem Georgesa Cuviera, de Blainville’a i innych zajmował się historią naturalną i anatomią porównawczą. Po powrocie do Genewy w 1830 r. Pomagał A. P. de Can dolle, przeprowadzając demonstracje z anatomii porównawczej. Pięć lat później, kiedy de Candolle przeszedł na emeryturę, Pictet został mianowany profesorem zoologii i anatomii porównawczej. W 1846 r. Jego obowiązki ograniczały się do pewnych gałęzi zoologii, w tym geologii i paleontologii, których nauczał aż do 1859 r., Kiedy to przeszedł na emeryturę, aby poświęcić się muzeum historii naturalnej i specjalnym pracom paleontologicznym. Był rektorem Akademii od 1847 do 1850 i ponownie od 1866 do 1868. Przez wiele lat był członkiem „Grand Conseil”, parlamentu Kantonu Genewskiego, pełniąc funkcję jego prezesa w 1863 i 1864 r. wcześniej opublikowane prace dotyczyły głównie entomologii i obejmowały Recherches pour servir à l’histoire et à l’anatomie des Phryganides (1834) oraz dwie części Histoire naturelle, générale et partulière, des insektes névroptères (1842–1845). Skierował swoją uwagę na skamieniałości swojego rodzinnego kraju, a zwłaszcza

François Jules Pictet

te z warstw kredy i jury, aw 1854 roku rozpoczął publikację swojego wielkiego dzieła Matériaux pour la paléontologie suisse, ou Recueil de monographies sur les fossiles du  Jura et des Alpes…, seria wspomnień quarto, z których sześć zostało opublikowanych (1854–1873). W tej pracy Pictetowi pomagali Eugène Renevier, Gustave Campiche, Alois Humbert, Charles Louis Perceval de Loriol, Auguste Jaccard i Philippe de La Harpe. Pictet wydał także Mélanges paléontologiques (1863–1868). Zmarł w Genewie w 1872 roku. Był autorem Traité élémentaire de paléontologie (4 tomy 1844-1846). W pierwszym wydaniu Pictet, przyjmując hipotezę o kolejnych kreacjach gatunków, przyznał, że niektóre mogły powstać w wyniku modyfikacji wcześniej istniejących form. W swoim drugim wydaniu (1853–1857) wkracza dalej w prawdopodobną przemianę niektórych gatunków i omawia niezależność niektórych fauny, które, jak się wydawało, nie wywodziły się z typów, które je lokalnie poprzedzały. Pictet był zwolennikiem progresywnego kreacjonizmu, przekonania, że gatunki powstają w kolejnych etapach. Przyznał na podstawie zapisów kopalnych, że niektóre gatunki wyewoluowały z wcześniejszych przodków, ale zaprzeczył, że całe grupy gatunków ewoluowały poprzez stopniową transformację. W obszernej recenzji zrecenzował On the Origin of Species Charlesa Darwina. Darwin zauważył, że „Ze wszystkich przeciwstawnych opinii myślę, że jest to jedyna całkiem uczciwa i nigdy nie spodziewałem się, że zobaczę”.  Darwin przewidział, że Pictet ostatecznie poprze jego teorię, ale tak nie było. Nigdy nie porzucił swojego poglądu na tworzenie kolejnych gatunków. Mapę wykonał litograf André-Philibert Spengler. Na NE w ramce legenda: COULEURS, SIGNES, na N poza ramką: „Meridian de Paris”. Na odwrocie ołówkiem : „1. Dar Michał Potulicki”.

Rzeźba: kreski Lehmana
Osiedla: kółka,
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane poza ramką co 10’
Ramka: zwykła, pojedyńcza
Format: r:514×406, a: 601×460

Kolekcja: Michał Hrabia Potulicki

Nr katalogu CRP: 01034/38452

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)