7. DALMATIA ¦ ISTRIA BOSNIA SERVIA…

7. DALMATIA ¦ ISTRIA BOSNIA SERVIA ¦ CROATIA ¦ e PARTE DI SCHIAVONIA ¦ descritte ¦ da Giacomo Cantelli da Vignola ¦ con la direzio-ne delle piu’recenti Notizie ¦ é su’ l’esemplare delle Carte Migliori ¦ date in luce da Gio. Giacomo de Rossi ¦ dalle sue Ryc.: 162; Poz.: 007; 00515/11848 stampe in Roma ¦ ala Pace ¦ con Priu. del Sommo Pontefice ¦ l’Anno 1684

7.	DALMATIA ¦ ISTRIA BOSNIA SERVIA ¦ CROATIA ¦ e PARTE DI SCHIAVONIA ¦ descritte ¦ da Giacomo Cantelli da Vignola ¦ con la direzio-ne delle piu’recenti Notizie ¦ é su’ l’esemplare delle Carte Migliori ¦ date in luce da Gio. Giacomo de Rossi ¦ dalle sue    Ryc.: 162; Poz.: 007; 00515/11848 stampe in Roma ¦ ala Pace ¦ con Priu. del Sommo Pontefice ¦ l’Anno 1684
Rzym 1684

Cantelli (Da Vignola) Giacomo (Jacobo) (1649-1695)
Donia Franciscus (1623-1674)
Rossi (Rubeis) Giacomo Giovanni de (1627–1691)

00515-11848-b 00515-11848-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Scala„, „Miglia Italiane„, „Leghe di Francia„, „Leghe di Germania e di Polonia„, „Liege d’Vngheria„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

(Mercurio geografico overo guida geografica in tutte le parti del mondo… cura di Giovanni Giacomo de Rossi… Roma (1684-1714))

Mapa pochodzi prawdopodobnie z wielokrotnie wydawanego w Rzymie atlasu Mercurio geografico… G. G. Rossi wydawcy rzymskiego, rytowana przez F. Donia. Dalmacja, Istria, Bośnia, Serbia, Chorwacja – mapa Dalmacji z końca XVII wieku autorstwa Giacomo Rossi w oryginalnej oprawie Piękna mapa Dalmacji autorstwa Giacomo Rossiego z końca XVII wieku z wstawkami z tytułem i dedykacją. Grawerowane przez Francesco Donia wg Vignoli. Opublikowany w Il Mercurio geografico Cartouche w prawym górnym rogu i na dole pośrodku dedykowany wkład ze skalą na dole. Kartografem był Giacomo Cantelli da Vignola (1643-1695) działający w Modenie we Włoszech. Mapa obiektu (Więcej przedmiotów) Kraj (aktualne położenie geograficzne) Europa Specyfikacja geograficzna Bałkany Twórca / wydawca mapy Giovanni Giacomo de Rossi Tytuł mapy / książki Dalmacja Istria Bośnia Serbia Chorwacja (…) Okres 1681-1700 Warunki godziwe Techniczne Grawerowanie w miedzi Dodatkowe informacje Mapa Dalmacji z końca XVII wieku autorstwa Giacomo Rossi Większy rozmiar obrazu 42 × 55. Na S w treści ozdobny kartusz z herbem Dalmacji i tekstem: „All. Illmo.e Rmo. Sig.re Próne Col.mo ¦ Monsigr. Sante Pilastri Ref. dell’ una e l’altra Signatura ¦ e della Sta. di N. S. e della R. Cama. Com.rio Gnte. ¦ La Dalmatia che in questa Geografica discrettione passa ad ¦ augumentare il numero delle mie Stampe, uiene anco ad ¦ accerescere un atto del mio riuerente osseguio al merito ¦ di VS. Ill.ma, a cui mi dedico per sempre. ¦ Hummo. e Deuotmo Ser ¦ G. Giaco. de Rossi„, legenda: „NOTE ¦ Paese della Repca. di Venetia ¦ Paese dell’Imperatore. ¦ Paese del Turco ¦ Presidio Christiano. ¦ Presidio Turco. ¦ Arciuscouato. ¦ Vescouato.”, opisane strony świata: Settentrione, Mezzogiorno, Leuante, Ponente, Na SE między ramkami: „Frans. Donia Massanensis Sculp.„. Na odwrocie na SE ręcznie: „Dalmatia ¦ Istra, Croatia, ¦ Bosnia, Schiavonia„.

Znak wodny: strzała w okręgu
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 7-stopniowa sygnatura z zaznaczeniem przynależności religijnej i administracyjnej poszczególnych miejscowości.
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: trapezoidalne
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, makroregiony, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 413×537, p: 417×539, a: 446×569

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00515/11848

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)