64. CARTE GEOGRAPHIQUE ¦ representant ¦…

64. CARTE GEOGRAPHIQUE ¦ representant ¦ LE THEATRE DE LA GUERRE ¦ ENTRE LES RUSSES, LES TURCS, ¦ ET LES POLONOIS CONFEDERES; ¦ C’est à dire: ¦ LES PROVINCES ¦ D’UKRAINE, DE NOUVELLE SERVIE, ¦ DE MOLDAVIE, VA-LACHIE, KRIMEE; ¦ LE GOUVERNEMENT DE WORONEZ ¦ ET D’ASTRACAN, ¦ comme aussi la Tartarie de Kuban. ¦ Par Tobie CONRAD LOTTER, Geogr. ¦ à Augsbourg. ¦ 1769.

64.	CARTE GEOGRAPHIQUE ¦ representant ¦ LE THEATRE DE LA GUERRE ¦ ENTRE LES RUSSES, LES TURCS, ¦ ET LES POLONOIS CONFEDERES; ¦ C’est à dire: ¦ LES PROVINCES ¦ D’UKRAINE, DE NOUVELLE SERVIE, ¦ DE MOLDAVIE, VA-LACHIE, KRIMEE; ¦ LE GOUVERNEMENT DE WORONEZ ¦ ET D’ASTRACAN, ¦ comme aussi la Tartarie de Kuban. ¦ Par Tobie CONRAD LOTTER, Geogr. ¦ à Augsbourg. ¦ 1769.
Augsburg 1780

Lotter Tobias Conrad (Konrad) (1717-1777)

00576-11909-b 00576-11909-a

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa:”20 Lieues de 20 au Degre” .

Miedzioryt kolorowany, mapa historyczna.

Theatrum Belli Russia, Polonia… Tureici… Augsburg 1769 chez Tobia Conradi Lotteri

Mapa prowincji położonych na północy Morza Czarnego wykonana przez T. C. Lottera i zamieszczona w jego Atlas Novus… . T. C. Lotter, grawer i wydawca niemiecki, w 1740 r. poślubił córkę M. Seuttera, a w 1756 r. odziedziczył jego wydawnictwo, którym kierował wraz z Albrechtem Seutterem (synem Mateusza) oraz zięciem G. B. Probstem. Na SE pod ramką: „Gravée par les G. F. et G. C. Lotter, les fils.„, ołówkiem: „Czaki ¦ przesne”, na S ołówkiem: „4054”, na SW ołówkiem: „12/255/24”, na NNE w treści przy kartuszu teksty historyczne: „PRECIS de la GUERRE de 1736, 37, 38, et 39. „, „PRECIS de la GUERRE de 1769. „. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Lotter 1769„, na S ręcznie: „Theatrum ¦ Belli russ. polon ob ¦ tureici„, ołówkiem: „4054”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura, plany
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Ramka: zwykła, kolorowana
Nazewnictwo: hydrografia, prowincje, makroregiony, mezoregiony, twierdze, 3-st osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1° oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Format: mapa sklejona z trzech arkuszy: r: 487×1484, p: 495×1568, a: 510×1615

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00576/11909

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)