6. NOVA ¦ TOTIVS ¦ LIVONIÆ…

6. NOVA ¦ TOTIVS ¦ LIVONIÆ ¦ accurata ¦ Descriptio. ¦ Apud Joan. Jansso-nium.

6.	NOVA ¦ TOTIVS ¦ LIVONIÆ ¦ accurata ¦ Descriptio. ¦ Apud Joan. Jansso-nium.
Amsterdam 1636-1641

Hondius Henricus (Henry, Hendrick, Henricum) (1597-1651)
Hondius Jodocus (Jodoci) (Hondt, Josse de) (1563-1612)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Joannes (Johannes, Joan) (1588-1664)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)                     

00195-11308-b 00195-11308-a

Skala 1:1400000; podziałki liniowe: „Milliaria Germania communia„, „Milliaria Galica communia„.

Miedzioryt kolorowany złota mapa Van Santena, mapa ogólnogeograficzna.

Appendix Atlanzis oder Ander Theil des Weltbuchs… Gerardus Mercator et J. Hondius. Amsterdam 1636 Johann Jansson.

Nouveau Théâtre du Monde ou nou Atlas… des toutes les Regions de la terre… Henry Hondius Jean Janson. Vol I-III. Amsterdam 1639-1641 jean Jansson.

Przeróbka mapy J. Hondiusza, zamieszczonej prawdopodobnie po raz pierwszy w jego wydaniu atlasu Marcatora w 1636 roku, wykonana przez J. Janssoniusa i zamieszczana w kilku wariantach w jego atlasach do 1670 roku. Mapa zamieszczona również w atlasie Ge. Le Juge Tableau Geographie. Wizerunki 4 statków na bałtyku, oraz wizerunek ryby, bardzo ozdobny napis „De Oost Zee„. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Ozdobna sygnatura oznaczone lasy i łąki. Na odwrocie na NE numer strony: „22„, na SE ręcznie ołówkiem: „JANSSONIUS 1647-1657 ¦5 Livonia”

Osiedla: sygnatura 4-st. Kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, 4-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 3′
Ramka: zwykła
Format: r: 388×513, p: 393×519, a: 533×622

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00195/11308

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)