6. CORSO DEL DANVBIO ¦ da…

6. CORSO DEL DANVBIO ¦ da BELGRADO fino al MAR NERO ¦ con le Prouincie, che in-torno al medesimo ¦ si trouano ¦ descritto da Giac Cantelli da Vignola ¦ su l’esemplare delle Carte miglio-ri ¦ e delle piu recenti notizie ¦ dato in Luce da Gio Giacomo de Rossi Dalle ¦ sue Stampe in Roma alla Pace ¦ CON PRIV. DEL S. PONT. ¦ 1684

6.	CORSO DEL DANVBIO ¦ da BELGRADO fino al MAR NERO ¦ con le Prouincie, che in-torno al medesimo ¦ si trouano ¦ descritto da Giac Cantelli da Vignola ¦ su l’esemplare delle Carte miglio-ri ¦ e delle piu recenti notizie ¦ dato in Luce da Gio Giacomo de Rossi Dalle ¦ sue Stampe in Roma alla Pace ¦ CON PRIV. DEL S. PONT. ¦ 1684
Rzym 1684

Cantelli (Da Vignola) Giacomo (Jacobo) (1649-1695)
Marioth (Mariotti) Vincenzo (1668-1738)
Rossi (Rubeis) Giacomo Giovanni de (1627–1691)

00540-11873-b 00540-11873-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Scala„, „Mille Passi Geometrici o Miglia Italiane„, „Leghe communi di Francia„, „Leghe comuni di Germania o Leghe di Polonia„.

Miedzioryt czarno-biały, kolorowane granice, mapa ogólnogeograficzna.

(Mercurio geografico overo guida geografica in tutte le parti del mondo… cura di Giovanni Giacomo de RossiRoma (1684-1714))

Mapa pochodzi prawdopodobnie z wielokrotnie wydawanego w Rzymie atlasu Mercurio geografico… Na SW między ramkami: „Vin Marioth Sculp.„. Opisane strony świata: Settentrione, Mezzogiorno, Leuante, Ponente.Opis Morza Czarnego w siedmiu językach. Na odwrocie na SE długopisem: „Danubio„.

Znak wodny: Lilia w okręgu
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: widoki, sygnatura. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zwykła
Format: r: 420×543, p: 431×553, a: 468×597

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00540/11873

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)