6. BASSE ou GRANDE, ¦ POLOGNE;…

6. BASSE ou GRANDE, ¦ POLOGNE; ¦ ou sont les PALATINATES de ¦ POS-NA, CALISCH, STRAND, ¦ LENCICI, RAVA, BREST, ¦ et INOWLOCZ. ¦ Par le Sr. SANSON d’Abbeville ¦ Geographe ordre. du Roy. ¦ A Paris chez Pierre Mariette, ¦ rue S. Iacques a l’Esperance, ¦ Auec Privilege du Roy ¦ Pour vingt ans, ¦ 1665

6.	BASSE ou GRANDE, ¦ POLOGNE; ¦ ou sont les PALATINATES de ¦ POS-NA, CALISCH, STRAND, ¦ LENCICI, RAVA, BREST, ¦ et INOWLOCZ. ¦ Par le Sr. SANSON d’Abbeville ¦ Geographe ordre. du Roy. ¦ A Paris chez Pierre Mariette, ¦ rue S. Iacques a l’Esperance, ¦ Auec Privilege du Roy ¦ Pour vingt  ans, ¦ 1665
Paryż 1675

Mariette Pierre (młodszy) (1634-1716)
Peyrounin Abraham (1620-1666)
Sanson Guillame de Abbeville (1633-1703)
Sanson Nicolas de Abbeville (1600-1667)                                                                   

00562-11895-b 00562-11895-a

Skala 1:80000; podziałki liniowe: „Eschelle„, „Mille Pas Geometriques„. „Lieües communes de France„, „Lieües d’Allemagne et de Pologne

Miedzioryt kolorowane granice prowincji, mapa topograficzna

Cartes générales de la géographie ancienne et nouvelle… Par Sanson d’Abbeville Nicolas. Vol II. Paris 1675 Sanson Nicolas fils, Sanson d’Abbeville Guillaume.

Mapa rytowana przez A. Peyrounina w 1665 roku i wykorzystana w atlasie Sansona wydanym przez Piotra Marriette. na SE w treści: „A Peyrounin sculp„. Opisane strony świata: Septentrion, Midy, Orient, Occident.

Znak wodny: CV, cyrkiel
Osiedla: sygnatura obrazkowa.
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Ramka: zwykła, kolorowana
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje. 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2.5′
Format: r: 416×556, p: 421×565, a: 430×572

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00562/11895

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)