58. VKRANIA ¦ quæ et ¦…

58. VKRANIA ¦ quæ et ¦ TERRA COSACCORUM ¦ cum vicinis ¦ WALA-CHIÆ, MOLDAVIÆ, MINORISq3 ¦ TARTARIÆ PROVINCIIS ¦ exhibita ¦ à Ioh. Baptista Homanno ¦ Norimbergæ ¦ Cum Privilegio Sac. Cæs Majest.

58.	VKRANIA ¦ quæ et ¦ TERRA COSACCORUM ¦ cum vicinis ¦ WALA-CHIÆ, MOLDAVIÆ, MINORISq3 ¦ TARTARIÆ PROVINCIIS ¦ exhibita ¦ à Ioh. Baptista Homanno ¦ Norimbergæ ¦ Cum Privilegio Sac. Cæs Majest.
Norymberga 1748

Homann (Homanno) Jan (Johan) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)

01393X-38960-b 01393X-38960-a

Skala 1:3000000; podziałki liniowe: „Milliaria Germanica„, „Milliaria Polonica

Miedzioryt kolorowany, mapa administracyjna

Atlas compendiarius… recognitus et dispositus J. B. Homann Nürmberg 1748 Homännische Officin.

Mapa południowej Ukrainy opracowana i wykonana przez J. B. Homanna. W ozdobnym kartuszu tytułowym dorytowany przywilej cesarski. Strony świata opisane między ramkami: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens., teksty w treści: „ CAMPI DESERTI ¦ Ubi nulla hominuim habitatio, nec planta reperianda est.”, „ DESERTUM ASOVIENSE ¦ Anno 1685 Exercitus Mangnæ Russiæ Imperatoris mennumenta antiqua enndem circoa locum reperit, ubi Ptoloæus Suisse staluit Aras Alexandri Magni.„.

Znak wodny: nieczytelny ornament w kształcie kielicha
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura obrazkowa, kółka
Hydrografia: rzeki
Komunikacja: przeprawy, 2-st drogi
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła
Format: r: 471×573, p: 490×587, a: 529×611

Kolekcja: Muzeum Polskie w Rappeswilu

Nr katalogu CRP: 01393X-38960

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)