56. Nova et accurata ¦ Geographica…

56. Nova et accurata ¦ Geographica Delineatio ¦ DUCATUS ¦ TESCHE-NENSIS ¦ IN SILESIA SUPERIORE ¦ cum sinitimorum Hungariæ et Poloniæ ¦ Regnorum, ut et Moraviæ limitibus ¦ æeri incisa ¦ Opera et sumtibus ¦ MATTHÆI SEUTTERI, ¦ Geogr. Cæsarei et Chalcogr.Aug. Vind. ¦ Cum Gratia et Privill. R. R. I. Vicariatus ¦ in partib9, Rheni, Sveviæ, et Juris ¦ Franconici

56.	Nova et accurata ¦ Geographica Delineatio ¦ DUCATUS ¦ TESCHE-NENSIS ¦ IN SILESIA SUPERIORE ¦ cum sinitimorum Hungariæ et Poloniæ ¦ Regnorum, ut et Moraviæ limitibus ¦ æeri incisa ¦ Opera et sumtibus ¦ MATTHÆI SEUTTERI, ¦ Geogr. Cæsarei et Chalcogr.Aug. Vind. ¦ Cum Gratia et Privill. R. R. I. Vicariatus ¦ in partib9, Rheni, Sveviæ, et Juris ¦ Franconici
Augsburg (1780)

Lotter Tobias Conrad (Konrad) (1717-1777)                                                       

00224-11337-b 00224-11337-a

Skala 1:100000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Scala”, „Loca unius horæ Itineris„, „Milliaria Germanica 15 in uno Gradu.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

Atlas Novus sive Tabulæ Geographicæ totus orbis faciem… exhibents a Tobia Conrado Lotter… (Augustæ Vindelicorum) Augsburg (1780)

Mapa opracowana i wyrytowana przez T. C. Lottera w 1758 roku, zamieszczona w jego popularnym atlasie prawdopodobnie wydanym po 1770 roku. Na E róża wiatrów. Między ramkami opisane strony świata: SEPTENTRIO, MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS. Na SE pod ramką: „T. C. Lotter Sc.„. Na SW ozdobny kartusz z planem miasta Wrocławia: PROSPECTUS ¦ VRATISLAVIÆ ¦ METROPOLIS DUCATUS ¦ SILESIÆ ¦¦ PROSPECT DER HAUPSTADT ¦ BRESLAU ¦ IN SCHLESIEN. Na E od kartusza z planem Wrocławia legenda: „Explicat:Numeror:„, zawierająca nazwy 38 budowli miasta Wroclawia. Skala 1:10000, na S podziałka planu: „Scala„, „1:50 Routen„, orientacja NE, (róża wiatrów na SW). Na odwrocie na SE ołówkiem: „Lotter 1758 ¦ 320 ¦ Wrocław”

Rzeźba: kopczyki ozdobne
Osiedla: sygnatura obrazkowa, kółka, kartometryczne plany miast, osobno kolorowane na czerwono
Hydrografia: rzeki, jezioraNazewnictwo:hydrografia, księstwa, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zwykła
Format: r: 482×572, p: 487×578, a: 556×639

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00224/11337

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)