53. Descriptio ¦ UKRANIÆ ¦ Palatinatum…

53. Descriptio ¦ UKRANIÆ ¦ Palatinatum Podoliæ ¦ Kioviensis et Braczla-¦viensis

53.	Descriptio ¦ UKRANIÆ ¦ Palatinatum Podoliæ ¦ Kioviensis et Braczla-¦viensis
Augsburg 1744

Beauplan (de) le Vasseur Guillaume (1595-1685)
Croph Martin Gottfried (1717-1765)
Lainpacher Matthaeus Petter (1709-1768)
Lotter Tobias Conrad (Konrad) (1717-1777)
Seutter (Sutteri, Suttero) Matthias (Mattheao) (1678-1756)
Seutter Albrecht Karl (1722-1762)
Silbereisen Andreas (1713 – 1751)
Weyerman Jacob Christoph (1698-1757)

00121-04960-b 00121-04960-a

Skala 1:4000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milli Germanica„, „M. Gallica

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

(Atlas Minor praecipua orbis terrarum imperia… opera Matthaei Seutteri… Aug. Vind. [Augsburg 1744?] Seutter Matthias.)

Zmniejszona przeróbka mapy Ukrainy Beauplana wykonana prawdopodobnie przez G. M. Seuttera i zamieszczona w jego atlasie małym. Andreas Silbereisen był niemieckim drukarzem i grawerem działającym w Augsburgu w pierwszej połowie XVIII wieku. Silbereisen pracował intensywnie dla Matthäus Seutter, oprócz wykonywania rycin dla innych osób i na własny rachunek. Silbereisen jest uznawany za uczącego astronoma Tobiasa Mayera (1723-1762) grawerowania w latach 1744-1746. Na NE w rogu między ramkami numer strony: „21

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki
Komunikacja: drogi (Moravski Szlak)
Nazewnictwo: hydrografia, prowincje, państwa, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła
Format: r: 185×250, p: 188×256, a: 250×402

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00121/04960

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)