52. AMPLISSIMA ¦ UCRANIÆ ¦ REGIO,…

52. AMPLISSIMA ¦ UCRANIÆ ¦ REGIO, ¦ PALATINATUS ¦ KIOVIEN-SEM ET BRACLAVIENSEM ¦ COMPLECTENS, ¦ CUM ADJACENTIBUS PRO-VINCIIS ¦ juxta recentißimam designationem æri incisa ¦ arte et sumptibus ¦ MATTHÆI SEUTTERI, ¦ S. CÆS. ET REG. CATHOL. MAJEST. GEOGR. ¦ AUGUSTÆ VINDEL.

52.	AMPLISSIMA ¦ UCRANIÆ ¦ REGIO, ¦ PALATINATUS ¦ KIOVIEN-SEM ET BRACLAVIENSEM ¦ COMPLECTENS, ¦ CUM ADJACENTIBUS PRO-VINCIIS ¦ juxta recentißimam designationem æri incisa ¦ arte et sumptibus ¦ MATTHÆI SEUTTERI, ¦ S. CÆS. ET REG. CATHOL. MAJEST. GEOGR. ¦ AUGUSTÆ VINDEL.
Augsburg 1740

Seutter (Sutteri, Suttero) Matthias (Mattheao) (1678-1756)

00602-11935-b 00602-11935-a

Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Ucranica 13 in uno Gradu„, „Milliaria Pollonica 10. in uno Gradu„, „Milliaria Germanica 15. in uno Gradu„, „Milliaria Moscovitica 80. in uno Gradu

Miedzioryt kolorowany, mapa przeglądowa.

Atlas Novus sive Tabulae Geographicae Totius Orbis Faciem, Partes, Imperia, Regna et Provincias Exhibentes Exactissima Cura Juxta Recentissimas Observation Aeri Incisae et Venum Expositae a Matthaeo Seutter Chalcogr. Augustae Vindelicorum. [Augsburg 1740]

Mapa Ukrainy opracowana i wykonana przez M Seuttera i zamieszczona w Atlas Novus…. M. Seutter kartograf i wydawca działający w Wiedniu i Augsburgu, odziedziczył wydawnictwo Homanna. Na NW pod kartuszem w treści tekst: „Cum Gratia et Privil. S. R. I. Vicariatus, in parti9, Rheni, Sveviæ, et Juris ¦ Franconici„, na NE w kartuszu skalowym legenda: „SIC NOTANTUR ¦ URBES MAJORES ¦ URBES MINORES ¦ Oppida ¦ Oppidula ¦ Pagi ¦ Archiepiseopatus ¦ Episcopatus ¦ Academia„, opisane strony świata: SEPTENTRIO, MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS. Na NE w treści róża wiatrów. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Seutter ¦ 1730 ¦ 20 ¦ 475 ¦ 12 ¦ 17 Seutter ¦ 12”, na NE ręcznie: „Cton. h. Pte.3. No. 476. ¦ Ukraine (Carte Generale) Su Fe No 469 Sell No 9

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 5-st sygnatura
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, makroregiony, 3-st osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 6′
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 495×574, p: 497×580, a: 559×662

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00602/11935

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)