50. Theatrum belli ¦ Russorum Victoriis…

50. Theatrum belli ¦ Russorum Victoriis illustratum ¦ five ¦ Nova et accurata ¦ TURCICA-RUM ET TARTARICUM ¦ Provinciarum ¦ intra fluvios ¦ Tyras f. Niester et Tanaim f. Don ad oram Ponti Euxini ¦ et in Peloponeso Turica ¦ fitarum ¦ Designatio, ¦ manu et impensis ¦ MATTHAEI SEUTTERI S. CAES. ET REG. CATH. MAJ. GEOGR. ¦ AUG. VIND.

50.	Theatrum belli ¦ Russorum Victoriis illustratum ¦ five ¦ Nova et accurata ¦ TURCICA-RUM ET TARTARICUM ¦ Provinciarum ¦ intra fluvios ¦ Tyras f. Niester et Tanaim f. Don ad oram Ponti Euxini ¦ et in Peloponeso Turica ¦ fitarum ¦ Designatio, ¦ manu et impensis ¦ MATTHAEI SEUTTERI S. CAES. ET REG. CATH. MAJ. GEOGR. ¦ AUG. VIND.
Augsburg 1740

Seutter (Sutteri, Suttero) Matthias (Mattheao) (1678-1756)  

00194-11307-b 00194-11307-a

Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Werste„, „Meillen„.

Miedzioryt kolorowany, mapa administracyjna

Atlas novus sive tabulæ geographicæ totus orbis faciem… exhibentes… a Matthaeo Seuttero. Augustæ Vindelicorum Augsburg 1740.

Matthäus Seutter (ur. 20 września 1678 w Augsburgu; † marca 1757 tamże) był niemieckim kartografem i rytownikiem oraz założycielem drukarni i wydawnictwa Seutter. Urodzony jako syn złotnika, Seutter rozpoczął praktykę u Johanna Baptista Homanna w Norymberdze po 1697 roku. Po powrocie do rodzinnego Augsburga pracował najpierw w wydawnictwie Jeremiasa Wolffa (1663-1724). Około 1707 roku założył własną firmę z drukarnią i wydawnictwem. Tam stworzył wiele map, planów miast, wykresów genealogicznych i

Matthias Seutter

innych motywów. Wydobył również parę kul ziemskich (ziemski i niebiański globus). Kopiując udaną koncepcję swojego nauczyciela Homanna, wkrótce stał się swoim największym konkurentem. Jednak tylko kilka oryginalnych map zostało opublikowanych przez Seuttera, co z pewnością wynikało również z faktu, że Augsburg nie miał wówczas ani uniwersytetu, ani środowiska matematyczno-naukowego. Raczej wiele jego map jest dosłownie „kopiowanych” z oryginałów innych kartografów, tj. Kopii. Co najwyżej odbiegali od oryginału w projekcie artystycznym bujnymi barokowymi kartuszami i alegorycznymi scen-ami. Seutter początkowo sam rytował swoje mapy, w późniejszych latach został. wspierani przez jego synów Georga Matthäusa i Albrechta Carla oraz Tobiasa Conrada Lottera; Do wykonania elementów dekoracyjnych wykorzystywano augsburskich artystów, takich jak Martin Gottfried Crophius (1717–1765), Melchior Rhein czy Gottfried Rogg (1669–1742). W warsztacie Seuttera powstało około 400 wielkoformatowych i ponad 60 małoformatowych miedziorytów. Od 1720 roku Seutter podsumował swoje mapy w atlasach o różnych tytułach, które rozrosły się z początkowo 20 map (Atlas Compendiosus) do ponad 300 map (Atlas Novus, Wielki Atlas). Jego małoformatowe mapy można było kupić pojedynczo w kartonowych pudełkach lub jako wydanie zbiorcze (Atlas Minor, od ok. 1745 r.). Podobnie jak wcześniej Homann, Seutter również otrzymał od cesarza Karola VI w latach 1731/32. piękny, ale pozbawiony znaczenia tytuł Sacrae Caesareae Maiestatis Geographus, co oznacza geografa imperialnego (na mapach w skrócie S.C.Maj.Geogr lub SCMG). Ponadto w 1741 r. Otrzymał cesarski przywilej drukarski, który jednak obowiązywał tylko w okręgach Szwabii i Górnego Renu oraz na obszarze prawa frankońskiego. Johann Adam Riediger zlecił wygrawerowanie Seuttera pod tytułem Tabulae Principatus Brandenburgico-Culmbacensis sive Baruthini pars superior i opublikował go w Augsburgu. Projekty z posiadłości Riedigera przeszły w posiadanie Seuttera, a później jego zięcia Tobiasa Conrada Lottera. Po śmierci Seuttera w 1757 roku, jego syn Albrecht Carl Seutter (1722–1762) kontynuował działalność ojca. Wdowa po nim sprzedała połowę wydawnictwa zięciowi Matthäusa, Tobiasowi Conradowi Lotterowi, a także blisko spokrewnionemu wydawcy dzieł sztuki Johannowi Michaelowi Probstowi (1727-1776). Dwa kartusze: skalowy i tytułowy, bardzo ozdobne, na S tekst: „Cum Gratia et Privil. S.R.I. Vicariatq, in partibq Rheni, Svevice, et Juris Franconoci.„. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na S poza ramką ołówkiem: „LXA”, „22a”. Na odwrocie ołówkiem na S: „Kupiono w Prouté 7 VIII 1951 – 750 fr.”, „XVIII”.Lasy oznaczone ozdobna sygnatura.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura, plany, kółka (zróżnicowane sygnatury miejscowości muzułmańskich i chrześcijańskich)
Hydrografia: rzeki, jeziora
Komunikacja: drogi
Odwzorowanie: stożkowe
Siatka: geograficzna
Nazewnictwo: hydrografia, przeprawy wodne, państwa prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane co 1°, oznaczone graficznie co 10′.
Ramka: zwykła
Format: r: 486×562, p: 490×574, a: 504×590

Kolekcja: Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu

Nr katalogu CRP: 00194/11307

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)