5. TAVRICA CHERSONESUS, ¦ Nostra ætate…

5. TAVRICA CHERSONESUS, ¦ Nostra ætate ¦ PRZECOPSCA, ¦ et GAZARA dicitur.

5.	TAVRICA CHERSONESUS, ¦ Nostra ætate ¦ PRZECOPSCA, ¦ et GAZARA dicitur.
Amsterdam 1644-1645

Hondius Henricus (Henry, Henricum, Hendrick) (1597-1651)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Mercator [Kremer, Cramer] Gerard (Gerhard) (1512-1594)

00611-11944-b 00611-11944-a

Skala 1:2300000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Hendrik Hondius, Joannes Janssonius. Atlas Novus sive Theatrum Orbis Terrarum… In tres tomos distinctus. Amsterdami 1644-1645 apod Joannem Janssonium.

Atlas Novus…

Przeróbka mapy południowej Ukrainy G. Mercatora opracowana prawdopodobnie przez J. Janssoniusa, wykonana przez H. Hondiusza i zamieszczana w kilku wydaniach ich wspólnego atlasu. Johannes Janssonius (Jan Jansz.; Wymieniany również jako Ioannis, Io (h) annem; Ianssonii, Ianßonium lub Joannem Janssonium (Juniorem), itp.) (Arnhem, 1588 – Amsterdam, lipiec 1664) był holenderskim kartografem, drukarzem i wydawcą. Janssonius urodził się w Arnhem jako syn Jana Jansza, tam drukarza i wydawcy. W młodym wieku przeniósł się do Amsterdamu, ówczesnego centrum druku i handlu mapami. W 1612 roku poślubił Elisabeth Hondius, córkę Jodokusa Hondiusa. Elisabeth zmarła w 1627 roku, a Janssonius ożenił się ponownie z Elisabeth Carlier w 1629 roku. Poszedł do pracy dla swojego teścia, a po jego śmierci kontynuował wydawnictwo razem z Henricusem Hondiusem (synem). Zostało to rozwinięte w jednym z największych w tamtych czasach. Były oddziały m.in. w Berlinie, Frankfurcie, Genewie, Lyonie i Sztokholmie. Pod kierownictwem Janssoniusa Atlas Mercator-Hondius został rozszerzony i opublikowany jako Atlas Novus. To, początkowo jednotomowe wydanie, stało się wkrótce atlasem wielotomowym, uzupełnianym na życzenie o mapy morskie i / lub mapy nieba. Były wydania w języku niderlandzkim, francuskim, hiszpańskim i łacińskim. Podobnie jak współcześni Janssonius korzystał również z istniejących blach miedzianych, w tym z ksiąg miejskich Braun & Hogenberg oraz Description de touts les Pays Bas (Opis wszystkich ziem dolnych) Lodovico Guicciardiniego – (wydanie Cornelisa Claesza) z 1609 r. Choć Janssonius był często oskarżany o kopiowanie prac przez Willema Blaeu, to należy zauważyć, że mapy Janssonius pojawiły się również wcześniej na rynku. Po śmierci Janssoniusa działalność kontynuował jego zięć Johannes (Jan) van Waesbergen, który poślubił jego córkę Elisabeth Janssonius (1615-1681). Wiele płyt miedzianych z ksiąg miejskich było wykorzystywanych (niekiedy nieznacznie modyfikowanych) przez Frederika de Wit. Budynek przy placu Dam został wynajęty Gerardowi Valckowi; w 1694 r. kupił też szereg płyt drukarskich.Na odwrocie na E tekst: ” TAURICA, ¦ CHERSO-NESVS.„, na SE pod tekstem: „X„, „Europa Sept.„, na NE numer strony: „23„, na NW tekst: „TAURICA CHERSONESVS„, pod tekstem ornament.

Znak wodny: Atlas
Rzeźba: kopczyki skalowane
Osiedla: sygnatura nieregularna
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 2-st osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′ na S i na N oraz co 5′ na E i na W
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 378×498, p: 383×503, a: 513×609

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00611/11944 

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)