5. SILESIAE ¦ TYPVS ¦ A…

5. SILESIAE ¦ TYPVS ¦ A Martino Helwigo Nißense ¦ descriptus, et ¦ No-bili doctoque viro Domino ¦ Nicolao Rhedingero ded.

5.	SILESIAE ¦ TYPVS ¦ A Martino Helwigo Nißense ¦ descriptus, et ¦ No-bili doctoque viro Domino ¦ Nicolao Rhedingero ded.
Antwerpia 1595

Creutzig Jan
Helwig (Helweg, Helwigio) Martin (1516-1574)
Kron H.
Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)

00676-05086-b 00676-05086-a

Skala 1:1250000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala milliarium.

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

Additamentum V Theatri Orbis Terrarum, Antverpen 1595.

W piątym, a właściwie szóstym uzupełnieniu atlasu Theatrum… Orteliusza przybyły dwie nowe mapy, jedną z nich była opisywana mapa Śląska. M. Helwig śląski kartograf opublikował w 1561 roku pierwszą mapę Śląska, która ukazała się w Nysie, mieście rodzinnym Helwiga. Mapę wykonał w drzewie H. Kron, a z płyt odbił ją Jan Creutzig, była ona później wielokrotnie przerabiana i zamieszczana we wszystkich prawie dziełach kartograficznych XVI i pierwszej połowy XVII stulecia. Na NE w treści herb Śląska, na S w treści napis: „Cum privilegio ¦ decennali„, opisane strony świata: SEPTENTRIO., MERIDIES., ORIENS., OSSIDENS.. Na odwrocie na E tekst: „SILESIA.„, pod tekstem numer strony: „64„, ołówkiem: „Helwig – Ortelius ¦ 1570

Znak wodny: herb, PX
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna
Hydrografia: rzeki
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, góry, 2-st osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami, co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 4′
Ramka: ozdobna
Format: r: 345×420, p: 347×422, a: 488×588

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00676/05086

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)