5. Prussiæ descriptio ¦ ante aliquod…

5. Prussiæ descriptio ¦ ante aliquod annos ¦ ab Henrico Zellio edita, ¦ ab eoq(ue) D.Joanni Clur, ¦ Ciui.Gedanensi dedit.¦ Johann bussemechr ¦ exudit Coloniæ

5.	Prussiæ descriptio ¦ ante aliquod annos ¦ ab Henrico Zellio edita, ¦ ab eoq(ue) D.Joanni Clur, ¦ Ciui.Gedanensi dedit.¦ Johann bussemechr ¦ exudit Coloniæ
Kolonia 1592-1594

Bussemecher Johann (1580-1613?)
Nagel Heinrich (1530-1612)
Clur Ioanni (1513-1583)
Zell Heinrich (Henrici) (+1564)
Quad (Quadus, Quaden) von Kinckelbach Matthias (1557-1613)                   

00105-04944-b 00105-04944-a

Skala 1:1500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala Miliarium„, na S z prawej strony mapy, czytelna z orientacji południowej 10 mil=32mm.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Quad, Evropæ ¦ totivs orbis ter:¦rumpartis præ:¦stantissimæ, vini¦versalis et parti¦cvlaris descriptio… Coloniæ ¦ Ex officina typographica Jani Bussemechers Anno ¦ MDXCIIII.

Mapa pochodzi z dzieła powstałego jako owoc współpracy kolońskiego wydawcy J. Bussemachera oraz geografa i sztycharzy Matthiasa Quada i Heinricha Nagela. Atlas ten był zmniejszoną niewolniczą kopia atlasu Orteliusza i ukazał się po raz pierwszy w 1590 roku. Znanych jest kilka wydań, ostatnie pochodzi prawdopodobnie z 1608 roku. Johann Bussemacher (fl. Około 1580 – 1613) był niemieckim grawerem i wydawcą. Bussemacher działał jako grawer, drukarz i handlarz dziełami sztuki w Kolonii od około 1580 do 1613 roku. Jego liczne prace obejmują kilka wizerunków świętych i uderzającą tablicę przedstawiającą Frau Richmuth powstającą z transu, zaczerpniętą z malarstwa ściennego w kościele św. Apostołowie. Wariacje jego podpisu to „Jans. Busse”, „J. Bussm.”, „Jo Buss”, „Johan Bussemec” i „I. Busem”. Jego nazwisko (jako „Ian Bussemaker”) pojawia się na zbiorze 13 rycin skopiowanych z „Labours of Hercules” Heinricha Aldegrevera i grawerowanych przez Pietera Maesa; Bussemacher był prawdopodobnie ich wydawcą. H. Zell pracował w Gdańsku, Królewcu i Antwerpii. M. Quad geograf, humanista i rytownik działający w Kolonii. Matthias Quad (* 1557 w Deventer; † przed 29 października 1613 w Eppingen) był pisarzem historyczno-geograficznym, rytownikiem i nauczycielem. Matthias Quad urodził się w holenderskim mieście Deventer w 1557 r. Jako syn Wilhelma Quad i Marii von Gülich, ze szlacheckiej rodziny w Nadrenii, która była baronialna już w XVII wieku. Jednak Von Kinckelbach nazywa siebie Teutscher Nation Herligkeit tylko w swojej ostatniej znanej pracy. Kinckelbach był niegdyś jednym z lenn dolnoreńskiego baronatu Wickerad. Był to zamek lub majątek należący do rodziny Quadschen. Quad wrócił do Wickrathbergu z rodzicami jako dziecko, głównej siedziby tego oddziału Quad, zanim został wysłany do Palatynatu na szkolenie. W elektorskim Palatynacie uczęszczał do pedagogiki w Heidelbergu w latach 1567-1572, a następnie do szkoły w Neuhausen. Po śmierci Fryderyka III. wychował następcę ściśle luterańskiego elektora Ludwiga VI. opuścił szkołę, a Quad opuścił Palatynat przed ukończeniem studiów. Nic nie wiadomo o następnych latach z życia Quad, ponieważ z jego pism trudno wywnioskować, które kraje odwiedził. W tym czasie poznał złotników i zainteresował się drewnem i miedziorytem. Po swoich podróżach Quad wrócił do Deventer, aby pracować dla złotnika Heinricha Friesena. Rycina z monogramem Quads Q jest znana już w 1583 roku. Następnym przystankiem w życiu Quad była Kolonia, ponieważ tam kwitnący handel wydawniczy, zwłaszcza kartograficzny, oferował pracę artystom. Czołowym grawerem, który mieszkał również w Kolonii, był Frans Hogenberg. W 1592 roku powstało pierwsze dzieło literackie Quad, rodzaj atlasu, w którym tekst był drukowany na odwrocie map. Mathias Quad wstąpił do niemieckiego zboru reformowanego w 1593 roku i poślubił Margreth Stupers po tym, jak został niezależnym mistrzem w Kolonii. Z dzieci tego małżeństwa znane są tylko Anna (ochrzczona w 1601 r.) i Florencja (ochrzczona w 1603 r.). W ciągu zaledwie dwunastu lat, od 1592 do końca 1604 roku, Quad napisał 18 prac historyczno-geograficznych. Prawie wszystkie te prace zostały opublikowane w Kolonii, głównie przez Johanna Bussemachera i Wilhelma Lützenkirchena. Są częściowo napisane po łacinie, a częściowo po niemiecku. Oprócz tej rozległej działalności literackiej dodano liczne pomniejsze przedstawienia miedziorytu i drzeworytu. Jako uczestnik zakazanego zgromadzenia religijnego członków niemieckiej wspólnoty reformowanej w 1599 r. Quad został skazany na wysoką grzywnę. Ponieważ nie mógł tego zapłacić, musiał opuścić Kolonię. Wyjazd rodziny Quad z Kolonii jest udokumentowany pod koniec października 1604 roku. Przypuszczalnie pozwolono mu dokończyć swoją obecną pracę. Po opuszczeniu Kolonii ukazały się jeszcze dwie prace: Fasciculus geographicus (Kolonia 1608) i Teutscher Nation Herligkeit (Kolonia 1609). Nic nie wiadomo o pracy Quada do 24 czerwca 1608 r., Kiedy to objął stanowisko rektora zreformowanej szkoły łacińskiej w Weinheim an der Bergstrasse. Jego wczesne uwolnienie w 1610 r. Odnotowuje w aktach następująca notatka: „Został zdetronizowany z powodu zaniedbania”. Nie wiadomo, na czym polegało to zaniedbanie. Szkoła łacińska w Eppingen, której rektorem był wówczas Wendelinus Grevius. Wynagrodzenie współpracownika wynosiło 62 florenów (guldenów), z czego 52 florenów pochodziło z kolekcji Electoral Palatinate (zarządzanie majątkiem), a 10 florenów z dobrodziejstw miasta. Otrzymał też wino, owies, orkisz i „wygodne zakwaterowanie”. Quad piastował ten urząd tylko przez krótki czas. Zmarł prawdopodobnie przed 29 października 1613 r., Gdy jego następca, Christoph Gilgenmeyr, został wówczas mianowany. Dorobek Quad to 20 tytułów, pomijając podobieństwo lub dalszy rozwój różnych dzieł, które ukazały się w 32 edycjach. Kartusz tytułowy na SE tekst czytelny z orientacji południowej: „Henricus Nagel fecit„. Opisane strony świata: Oriens, Occidens, Meridies, Septentrio. Orientacja wschodnia. Na SE pod ramką ołówkiem: „1578 ¦ Quad” . Na odwrocie ołówkiem: „Quad/Bussemecher/1578” (napis wytarty), na E tekst: „Prussia.„, numer strony: „18

Rzeźba: stylizowane kopczyki
Osiedla: sygnatura 3-st., kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, osiedla
Ramka: zwykła
Format: r: 184×265, p: 186×267, a: 272×355

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00105/04944

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)